Valla arengukava ja eelarvestrateegia ootavad tagasisidet

Saaremaa vallavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Saaremaa valla arengukava (2019–2030) ja eelarvestrateegia (2019–2022). Avalik väljapanek kestab 24. augustini, mil arengudokumentidega saab tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/arengukavad2.

“Kokku on pandud Saaremaa valla esimene arengukava ja eelarvestrateegia ehk kindlasti on tegu ajalooliste dokumentidega,” tõdes Saaremaa vallavanem Madis Kallas. “Kõik osapooled oleksid soovinud nende dokumentidega kindlasti veel kauem tööd teha, aga paraku on tähtajad seadusest tulenevalt ees,” rääkis vallavanem, lisades, et omavalitsuste ühinemisega seonduvalt oli aasta esimeses pooles raske vajalikul määral ajalist ressurssi leida.

“Kindlasti võib täna öelda seda, et need dokumendid on ajas muutuvad ja seda ka näiteks investeeringuobjektide osas, sest kõiki objekte veel ette ei teata. Samuti tasub tähelepanu pöörata sellele, et investeeringute loetelus on mitmeid objekte, mis on juba töös või mille osas on kaasrahastuse otsus saadud.”

Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep selgitas, et arengukava struktuur on praegu teadlikult jäetud mõnevõrra ebaühtlaseks, sest ühtlustamisega oleks pidanud mõne valdkonna sisuosa üldistama hakkama. Samas ei võimalda arengukava formaat ka väga detailseks minna. “Kõik ideekorje käigus saadud märkused ja kommentaarid on arengukava koostamisel läbi vaadatud ning vastavad valdkonnad saavad järgnevatel aastatel nende elluviimist arutada,” lisas ta.

“Kasutatavate mõõdikute statistika osas tuleb arvestada, et kuna vald ei ole veel ühte tervet aastaringi läbinud, ei ole veel võimalik 2018. aasta statistikat välja tuua. Arengukava järgmisel ülevaatamisel oleme paljuski juba targemad,” sõnas Närep.

Madis Kallas märkis, et vallavalitsus tänab kõiki, kes on seni valla arenguteemadel kaasa mõelnud. “Ootame kõiki osalema arengukava avalikustamise aruteludel – kindlasti nii neid, kes ideekorje käigus oma mõtted esitasid, kui ka neid, kes nüüd sooviksid ja tahaksid kaasa rääkida.” Avalikud arutelud toimuvad 13. augustil kell 16 Kuressaare raekojas (Tallinna tn 2) ja 16. augustil kell 16 Orissaare kultuurimajas (Kuivastu mnt 37).

Avalikustamisperioodi kestel saab mõlema dokumendi osas esitada ettepanekuid ja nende esitamise tähtaeg on 24. augustil kell 15. Kirjalikke ettepanekuid oodatakse Saaremaa vallavalitsuse aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Arengukava ja eelarvestrateegia esitatakse seisukoha kujundamiseks ka osavallakogudele ja Lääne-Saare kogukonnakogule.

Print Friendly, PDF & Email