MUHU UUDISSED: Kohvikud ollid puru vägevad!

Irena Tarvis

Kui ikka oo taris midad suuremad ja tähtsamad ette võtta, siis jäeb inimene üksipäini kimpu. Ikka oo kampad taris ja kui oo õige kampa, siis võib ühna imetegusid korda soata. Alles sie olli, kui sai sii imetletud, et Muhu uisk oo nüid omale purjed piale soan ja näedsa, misega siesamma uisk mineva nädali nüid akkama sai. Venitas Viire madalalt välja omast masu poole suurema sakslaste luksusjahi. Uisk olli, mis selle õnnetuma lõpuks kööve otsas Kuivastu vädas. Aga et massina üldse kivide vahelt kätte sai, selle jäuks ollid kampas abiks nelja soare mehed. Olli muhulasi, soarlasi, üks Kesselao mies ja Viirelao poesid koa viel. Nende sakslastel oo nüid küll, midast meenuta!

Ja teene kampas tegutsemise tagajärg olli nähe mineva pühabe terve Muhu suare pial. Olli ikka kena voadata neid kohvikupidajaid. Kis ollid kokku aan oma küla, kis oma pere või suguseltsi, kis muedu sõbrad või siis ühtemuodi mõtlevad inimesed ja muudkut aga pakkusid ead paramad. Neh, ma es jõva pooleskid mitte kõiki läbi köia, aga nähe ollli juba niigid, kui vägev värk puhas olli! Ja ei es ole sie koa vale mõte mitte, et selle õhta ühest suurest larbatskust unista põle änam mõtet. Rahvas olli ennassid nii täis maukin ja sõukse palavaga sündis viel paljast õhta Lepanale või kuskile mõjale omad kered merese liguse vädada. Uieks tüönädaliks ju taris jälle roise soaja.

Aga pidu ep jäe olemata. Pidu oo tuleva pühabe. Viienda augusti õhta, kellu seitsmest Hellamoa laululava juures. Esinema tulavad Linnusse küla mies Laasu Ivo, kirjakieles Ivo Linna ja ansambel Supernova. Piletime soab sialsammas enne kontserti osta ja pileti innaks oo kakstesn eurut ja lastel ja pensiunääridel kahessa eurut. Ja nie mädivatid, kis viel kuolis ep köi, nie suavad muedu sisse.

Igal suurel ansamblil oo oma soendaja koa enne. Neh, sõuke, kis rahva enne kenaste üles kütab. Ja Supernovat tuleb selle õhta soendama Mustjala nuordebänd. Meite omad Nehi poesid oo muist vaheaa taudi ilmas-moas laiali ja nõnna olli kena võemalus noabersuare massakad omale külla kutsuda.

Ja üks kena asi oo viel, mis oo mool siiamoani ikka märkimata jäen. Käsitüöselts Oad ja Eed sai omale tegutsemise jäuks ilja aa iest uied ruumid. Naad oo nüid sial, kus enne olli Koek ja Moes. Ja uudes ruumis oo kohe ülal kena näitus koa. Viimase voasta-pooleteistme sihes valmis tehtud tanud ja põlled oo sõnna puhas imetlemiseks üles pantud. Voatama suab minna riede, laupa ja pühabe kellu ühestteistmest neljani ja sedaviisi kahel nädalil. Nüid ja siis tuleva nädali lõppus koa viel. Et viimane päe oleks siis kakstesn august olavad.

Neh, et olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email