Mis toob külalised Saaremaale?

Saaremaa on aastasadu olnud populaarne suvituskoht. Omal ajal käisid patisaksad siin tervist turgutamas, aga kes ja mis põhjusel tulevad Saaremaale praegu? MTÜ Visit Saaremaa viis turismimessidel läbi küsitluse, kas messikülastajad on Saaremaal käinud ja mis on esimene sõna, mis neil Saaremaaga seostub. Ankeete analüüsis TTÜ Kuressaare kolledži lõputöö tarvis Mario Sau.

Laias laastus pool saarel käivatest turistidest on kodumaised. Just eestlaste najal seisab suuresti püsti ka Saaremaa turismisektor talviti, sest siis moodustavad majutusasutuste külalistest tervelt 85% eestlased. Suvel on vaatepilt oluliselt kirjum.

Tallinna turismimessil läbiviidud küsitluse vastustest selgus, et 86% inimestest on Saaremaal käinud. Kuigi see protsent on meeldivalt kõrge, oli vastajate hulgas siiski ka 14% eestlasi, kes pole kunagi Eesti suurimale saarele sattunud. Selgus, et kõige enam seostus Saaremaa looduse ja kultuuriga. Küsimuse, mis teile Saaremaaga esimesena seostub, vastuseks kirjutati kõige sagedamini kadakas (16% vastanutest), järgnesid linnus (10%) ja tuulikud (10%).

Saaremaale jõudvatest väliskülalistest on traditsiooniliselt esikohal olnud soomlased. Paraku on nende arv viimase kümne aasta jooksul kolmandiku võrra vähenenud. Üheks põhjuseks on kindlasti n-ö “Saaremaa valsi” generatsiooni (ehk eakamate soomlaste) vähenemine. Noorematel soomlastel puudub Saaremaal käimise harjumus ja ka nende reisi eesmärgid on erinevad. Seda kinnitab eelmisel aastal Soome turismimessil läbiviidud küsitlus, mis näitas, et kuni 30-aastatest soomlastest 70% ei ole Saaremaal käinud. Üle 50-aastatest seevastu on tee saarele leidnud 60 protsenti. Saaremaa kuvand põhjanaabrite silmis on sarnane eestlaste omaga. Iga neljas soomlane kirjutas küsitluslehele, et talle seondub Saaremaa ennekõike ilusa loodusega. Tihti mainiti ka merd (15%). Erinevalt eestlastest, kelle silmis olid looduse kõrval olulisel kohal kultuuriväärtused, on soomlastel tähtsal kohal meie spaapuhkuse võimalused. Just spaa oli esimene Saaremaaga seostuv sõna 10% vastanute jaoks.

Saaremaad külastavate turistide TOP3 lõpetavad lätlased. Kui soomlaste arv on viimase 10 aastaga märgatavalt vähenenud, siis lätlased külastavad Saaremaad järjest enam. Läti on Eestis regionaalselt kõige ühtlasemalt jaotunud välisturg, kuna kõigest 38% lätlastest peatub pealinnas. Soomlaste puhul näiteks ei jõua 75% külastajatest Tallinnast kaugemale. Läti turismimessil läbiviidud küsitlusest selgus, et Saaremaal oli käinud 60% lätlastest. Erinevalt soomlastest Lätis vanusegruppide lõikes olulisi erinevusi ei esinenud. Kui lõunanaabritelt uurida, millised on esimesed Saaremaaga seonduvad sõnad, märgiti kõige enam merd (15%) ja saart (10%). Väiksema osatähtsusega mahtusid lätlaste TOP5 sekka veel kadakad (7%), Kaali (6%) ja loodus (6%).

Mida sellest kõigest järeldada? Saaremaa turismi kolm peamist sihtgruppi tulevad siia ennekõike ilusa looduse pärast. Eestlasi tõmbab lisaks loodusele kohalik kultuuripärand, soomlasi spaa ja lätlasi saareline elu. Seda kõike tasuks meeles pidada neile sihtgruppidele suunatud turunduses. Ei ole mõtet hakata jalgratast leiutama. Pigem taome seda rauda, mis on kuum, pakkudes külalistele lisaväärtusena nii kvaliteeteset kultuuri, head sööki kui ka muid meeldejäävaid elamusi.

Kristina Mägi,
MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialist

Print Friendly, PDF & Email