Anna Asum soovib rajada Reo külla kogukonnamaju (5)

RIDAELAMU: Valmis on hoone eelprojekt, nüüd otsib MTÜ rahastust.
Repro

MTÜ Anna Asum tahab Reo külla skiita läheduses asuvale Andruse kinnistule ehitada ridaelamu, kus saaksid soovi korral elada inimesed, kes üksiolemise asemel eelistaksid kristlikku kogukonda.

Anneli Tamme

Anna Asumi mõtte algataja Anneli Tamme sõnul on esimese ridamaja projekt valmis ning nüüd otsitakse rahastamisvõimalusi, muu hulgas ka Saaremaa vallalt.

Tamme sõnutsi kavandatakse kogukonnamaju kui soodsaid üüripindu, kuhu soovijad saaksid elama asuda. Kristliku ühiskodu loomise ajendiks on, et inimene ei ole oma loomuselt loodud üksikuks, vaid vajab omasuguseid.

“Paraku on elu maal hääbumas ja paljudel tuleb vanaduspõlve veeta üksi,” selgitas ta. Tamme lisas, et muidugi pole Anna Asum mõeldud vaid vanuritele, vaid kõigile soovijatele. Oluline pole sotsiaalne staatus ega usuline veendumus. Eeldatakse, et inimene soovib ennast siduda kogukondliku eluviisiga ja suhtuda austusega õigeusu traditsioonidesse.

MTÜ on loodud Soomes kuulsa Valamo kloostri lähedal asuva Ksenia-talot eeskujul, mis pakub samasugust teenust. Selles paigas on teenus väga nõutud ja järjekorrad sinna elama asumiseks pikad.

Tamme rääkis, et taolise maja loomiseks otsiti kohti üle Eesti, kuni jõuti otsaga Saaremaale. Kohtuti siinse toonase preestri Roland Tõnissoniga, kes samuti ideega kaasa tuli.

Oma heakskiidu andis ka toonane Pihtla vallavanem Jüri Saar. Sobilik asukoht leiti Reo küla ühelt vanimalt, Andruse talu kinnistult. Loodi MTÜ ja vallast saadi ka projekteerimistingimused, millele vastavalt valmis hoone eelprojekt.

Projekti esimese etapi ehk maja valmimise maksumus on ca 400 000 eurot. Kahjuks ei mahu ettevõtmine ühegi PRIA meetme alla ning seega tuleb loota toetajaile ja omarahastusele.


Anna Asum

AA on mittetulunduslik ühing, mille eesmärk on pakkuda klientidele elamisteenust õigeusklikus kogukonnas. Kogukonna terviklik elurütm põhineb õigeusu õpetusel. Asumi igapäevast elukorraldust ja heaolu kannab õigeusukalendri rütm ning selle terviklik eluviis ja kogukondlik toetus. Soovijatel on võimalik tulla Anna asumi elanikuks üürilepingu alusel. Kogukonna asukaks võib tulla iga täisealine üksikisik või perekond sõltumata tema sotsiaalsest staatusest.

Anna Asum soovib olla avatud erinevatele koostöötahkudele, millest esmased koostööpartnerid on Püha Eelkäija skiita, kohalik omavalitsus ja kohalik küla kogukond. Anna asum on poliitiliselt ja sotsiaalselt sõltumatu kogukond, mis kutsutakse ellu erinevate rahastajate ja toetajate kaudu. Anna asumi elanikuks soovijalt ei eeldata usulisi veendumusi. Üürnikult eeldatakse austust õigeusu kultuuri vastu ja tahet siduda end kogukondliku eluviisiga.

Print Friendly, PDF & Email