Muuseum soovib arendustegevuseks vallalt lisaraha

Rita Valge

Saaremaa muuseumi sihtasutuse juhatuse liige Rita Valge soovib, et Saaremaa vald toetaks muuseumi arendustegevust tuleval aastal 75 000 euroga.

“Eelseisvad ülesanded vajavad tõsist tööd ja ettevalmistust, veel enam aga turvatunnet, et muuseumil on piisavalt vahendeid nende ideede elluviimiseks. Omavalitsuse stabiilne tegevustoetus muuseumile oleks siin suureks abiks,” märkis muuseumi juht.

Ta tõi näiteks Narva, kus linna toetus Narva muuseumile on ligi 430 000, mis on võrdne riigipoolse panusega, Haapsalu linn katab aga Läänemaa muuseumi kuludest 40%.

Valge ettepanek on vallaeelarvesse kavandada 2019. aastaks muuseumi tegevustoetuseks 75 000 eurot. 40 000 kataks erinevaid majanduskulusid (nt lossihoovi territooriumi korrashoiukulud on ca 35 000 eurot aastas) ning 35 000 läheks erinevateks arendusteks nagu muuseumi viidanduse parandamine, infotulpade paigaldamine linnaruumi jne ja hädavajalike tegevuste katteks, nagu kaasaegse kassasüsteemi sisseviimine, sise­auditi läbiviimine jms.

Valge lisab sedagi, et Eesti tänapäeva muuseumid on teadvustanud vajadust tegeleda aktiivselt muuseumi arenduse, turunduse ja kommunikatsiooniga. Saaremaa muuseumis on seda seni tehtud põhitöö kõrvalt ning kindlasti ei ole see jätkusuutlik. “Uue struktuuriga soovin tuua muutust, mis ühtlasi tähendab aga palgakulu tõusu, millel täna katet veel ei ole. Samas on see ainus viis suurendada tulevikus omatulu baasi,” märgib ta.

Muu hulgas näeb asutuse struktuuri muutmine ette arendus-, turundus- ja kommunikatsioonijuhi ning haldusjuhi ameti sisseseadmist, samuti külastusjuhtide, Aavikute ja Mihkli talumuuseumi projektijuhtide palkamist.

Saaremaa valla tänavuses eelarves on muuseumi toetuseks 3000 eurot, millele lisaeelarvega lisati projektitoetust 5900 eurot.

Abivallavanem Helle Kahm ütles, et praegu on vald muuseumi toetanud tegevuspõhiselt ja nii on toetust saanud näiteks lossipäevad ja haridusprogramm. “Kõigile arusaadavalt on muuseum saarlaste ja meie külaliste jaoks väga oluline ja kahtlusteta on Saaremaa muuseum väärt ka suuremat rahalist tuge,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email