LUGEJA TÄNUKIRI

Oleme tänu avaldamisega teinekord põhjendamatult kitsid

Kuid seekord tahan tänada Maasi maalinna giidi Mahe Järmutit. Mul olid külas minu endised õpingukaaslased Tallinnast, et osa võtta Saaremaa ooperipäevadest ja siis tutvuda ka Ida-Saaremaaga.

Plaanitud oli külastada Orissaare sõjavara muuseumi, mis osutus aga suletuks. Kahjuks pole enam Joel Nõukast, kes sealsamas tööpostil äsja meie hulgast lahkus. Olin varem tema juhendamisel seal käinud ja saanud suure elamuse.

Suundusime edasi Maasi maalinnale, kus giidina töötab Mahe Järmut ja teeb seda tööd väga hästi. Mahlakas Pöide murrakus andis ta ülevaate Maasi maalinna ajaloost ja näitas säilinud kindlusekäike. Minu külalised leidsid, et giidist oleneb väga palju, kuidas kohalikku ajalugu tutvustatakse.

Kui seda tööd tehakse südamega, siis on meie kohus neid inimesi märgata ja tänada. Usun, et Saaremaad külastavad inimesed, kes Maasis käivad, ühinevad meiega.

Anu Urmet,
Tornimäe raamatukogu direktor

Print Friendly, PDF & Email