MIS JUHTUS

Anijalas varastati heinamaa tühjaks

24. juulil varastati Kuressaare linnas Raekoja 10 kaupluse juurest lukustamata jalgratas. Varguse toime pannud mehe on politsei välja selgitanud ja jalgratas on omanikule tagastatud.

Samal päeval teatati politseile, et Anijala külas asuvalt maaüksuselt on maha niidetud ja ära varastatud hein, millega on tekitatud varalist kahju 375 eurot.

26. juulil alustati kriminaalmenetlust, et selgitada välja võltsimistunnustega 5-eurose rahatähe käibele laskmise asjaolud. Võltsimistunnustega rahatäht toimetati ettevõtte kassast panka, kus võltsimistunnused avastati.

Samuti alustati eelmisel nädalal kriminaalmenetlust mehe suhtes, kes juhtis mootorsõidukit, omamata vastava kategooria juhtimisõigust. Sellise teo muutis kuriteoks asjaolu, et mehelt oli juba varem juhtimisõigus kohtuotsusega ära võetud. Kriminaalmenetlust alustati ka lähisuhtevägivalla uurimiseks, et välja selgitada, mis asjaoludel tungis mees kallale oma lapse emale. Sellise teo eest on seadusega ette nähtud rahaline karistus või vangistus kuni viis aastat.

Print Friendly, PDF & Email