Kihelkonna paneks kogu raha Abaja puhkealasse (23)

Kihelkonna osavallakogu palub Saaremaa vallal tõsta ümber mõned ühinemisraha eelarve read, et saada Abaja puhkeala ja sadama ehitamise jaoks vajalik raha 270 000 euro ulatuses ühise nimetaja alla.

Osavallakogu oli ühehäälselt päri ettepanekuga, et kokku pannakse Kihelkonna hooldekodu rekonstrueerimine ja juurdeehitus summas 160 000 eurot, Kihelkonna aleviku ja Virita küla tänavavalgustuse ehitus 60 000 ja Kihelkonna–Abaja kergliiklustee 50 000 eurot.

Karl Teär

Osavallakogu esimees Karl Teär toonitas, et puhkeala ja sadama arendus on praegusel hetkel Kihelkonna piirkonna kõige prioriteetsem ja mahukam projekt.

Saarte Häälele ütles Teär, et Abaja on üks väga vajalik, armas ja tore projekt ning kogukonnale tarvilik.

”Meile on tarvis Abaja puhkeala ja sadama arendust, see viiakse kooli ja jaanituleplatsiga kokku ning tänu loodavale kergliiklusteele saab sellest tõeline pärl,” kinnitas Teär.

Ta lisas, et tööd tehtaks mitmes etapis ning seega on vaja kannatust varuda. Osavallakogu esimehe sõnul ei läheks kogu rahastus sadamale, vaid enamik sellest puhkealale ja kergliiklusteele.

Osavallakogus osalesid ka valla ja MTÜ Saarte Kalandus esindajad, kelle sõnul tuleb süvendamise jaoks pöörduda keskkonnaameti poole, samuti on vaja koostada projekt.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et Abaja piirkonna arendamine on tõesti jätkuvalt Kihelkonna kogukonna soov. Tema sõnul peab piirkonnale koostama tervikliku visiooni, kus tuleb ette näha ka paatide sildumise võimalus.

”See, millises mahus ja millistes eelarvelistes mahtudes sinna midagi planeeritakse, sõltub valla rahalistest võimalustest,” selgitas vallavanem.

Kallase sõnul arutatakse muudatusi kindlasti, kuid eelarve ridade ümbertõstmiseks peab oma heakskiidu andma ka 2/3 vallavolikogust.

Kihelkonna vallas asuva Abaja sadama uuendamiseks sõlmiti juba 19. oktoobril Kihelkonna vallavalitsuse ja Kuressaare Ehituse vahel leping summas, mis koos käibemaksuga ulatus veidi üle 200 000 euro.

Sadama jaoks oli valla eelarves olemas 50 000 eurot. Lisaks pidigi raha tulema ka hooldekodu ehitamiseks mõeldud rea pealt, kuna see oli juba teistest allikatest saadud rahaga valmis ehitatud. Eelarveridade ümbertõstmiseks oleks Kihelkonna pidanud aga teistelt ühinejatelt luba küsima, mida paraku ei tehtud.

Sisuliselt tehakse nüüd toonase tegemata töö vigade parandus. Samuti loodeti tookord Saarte Kalanduselt saada 60 000 eurot. Raha siiski ei saadud. Saaremaa vallavalitsus tegi uue projekti, kuid toetuseta jäi ka see. Seejärel lõpetas vald ehitajaga lepingu, makstes juba tehtud tööd eest 10 000 eurot.

Print Friendly, PDF & Email