Valla üürimaja plaan sai volikogult heakskiidu (10)

Saaremaa vallavolikogu andis eilsel erakorralisel istungil häälteenamusega nõusoleku omandada enamusosalus Kitsas 16 Kodu OÜs eesmärgiga rajada samal aadressil valla üürimaja.

Otsuse poolt oli 22, vastu kaks ja erapooletuid üks. Kaks vallavolinikku jättis hääletamata.

Otsuse kohaselt omandab Saaremaa vald Tullio Liblikule kuuluvas Kitsas 16 Kodu OÜ-s osa nimiväärtusega 1275 eurot, mis moodustab 51% osaühingu 2500 eurosest osakapitalist. Osaühing peab muutma põhikirja selliselt, et moodustatakse kolmeliikmeline nõukogu, mille liikmetest enamuse nimetab Saaremaa vallavalitsus.

Tehing on vajalik sihtasutuselt Kredex toetuse saamiseks mobiilsetele töötajatele üürielamu ehitamiseks. Saaremaa vald soovib käimasolevasse taotlusvooru esitada projekti Kitsas 16 Kodu OÜ kaudu.

Koostöös eraettevõtjast partneriga on plaanis Kitsas 16 kinnistule rajada 21 korteriga üürimaja, mille hinnanguline maksumus on 1,8 miljonit eurot. Poole sellest soovib vald katta Kredexi toetusega, ülejäänu rahastab eraettevõtja omavahenditest ja laenuga.

Teise eilse otsusega andis volikogu kõnealusele osaühingule õiguse täita Saaremaa vallas Kuressaare linnas aadressil Kitsas tn 16 elamumajanduse alaseid avalikke ülesandeid.


Kalle Laanet

KOMMENTAAR
Meeskonnamäng eeldab kompromisse

Leian, et üürikorterite ehitamine ei kanna oma eesmärki, mis on mujalt tulevate spetsialistide alalise elama asumise toetamine Saaremaale. Otstarbekam on jätta võimalikele uutele saarlastele valiku võimalus, kui suurt kodu ja kuhu nad saarel seda soovivad. Me soovime, et tuldaks peredega ja jäädaks meie keskele. Kohalikul omavalitsusel on võimalik pakkuda erinevaid toetusi, mis on eesmärgipärasemad, näiteks fond, mille kaudu saab inimene ise valida, millist toetust ta täpsemalt vajab Saaremaale elama asumiseks. Samas valla juhtimine eeldab partnerite vahelisi kompromisse, millega ma meeskonnamängijana arvestan.

Kalle Laanet, riigikogu ja Saaremaa vallavolikogu liige

Print Friendly, PDF & Email