Tugiteenust saavad ka täisealised õpilased

Kuressaare Perekodu hakkab raske ja sügava puudega täisealistele hooldusõppekava õpilastele pakkuma tugiteenust koos majutusega.

Vabariigi valitsuse 2010. aastast pärineva määruse järgi on hooldusõppekaval õppinud õpilastel võimalus taotleda pärast hooldusõppekava lõppemist koolilt täiendavat lisaõppeaega. Seni Kuressaare Perekodu hinnakirjas olev lapsehoiuteenus täiskasvanud õpilastele aga ei laienenud.

Saaremaa vallas õpivad hooldusõppekaval õpilased Kallemäe kooli Kuressaare filiaalis. Õppetöö toimumise ajal elavad õpilased Kuressaare Perekodus ja kasutavad perekodu majutus-, toitlustus- ja tugiteenuseid viiel päeval nädalas.

Esmaspäevast reedeni pakutav tugiteenus koos majutusega maksab hooldusõppekaval õppivatele täisealistele 2 eurot tund.

Vallavalitsuse korraldus jõustub 1. augustist.

Print Friendly, PDF & Email