Nasva ja Saia teerist said täristid (11)

Nasva asulasse sissesõidul on riigitee kattele markeeritud täristi, et tuletada sõidukijuhtidele meelde vajadus võtta hoog maha.

Samasugune markeering on tehtud ka kõrvalteedele, mis suunduvad maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja Aivo Tasase sõnul Saia ristmikule Kuressaare–Võhma–Panga maanteel, et autojuhid järgiksid teeande kohustust.

Markeerimistega alustati tema sõnul 9. juulil ning sel aastal Saare maakonnas rohkem sedalaadi markeerimistöid planeeritud ei ole. “Need kaks kohta valiti välja liiklusohtlike kohtade raames, sest mõlemas kohas on probleeme sõidukiirusega ning juhtunud on hukkunuga õnnetus,” põhjendas Tasane täristide asukohavalikut.

Print Friendly, PDF & Email