MUHU UUDISSED: Juu võtab natukse põlast

Muhu uisk oo siis nii valmis, et mineva riede aeti puri uhke piduga püsti. Nüid liigub uisk puhta tuule abil eetsi. Viimati võis nõukest asja Muhus nähe ühessakümmend kolm voastad tagasi. Kanged mehed nie uisuühingu mehed! Tegid valmis oma uhke uisu! Järsku koled poisid! Iga nõuke asi, midast rahvas omast east tahtmisest ette võtab, sie ep soagid ju nii nobeste valmis kut suure raha iest püsti lüödud ravast majakarp. Aga kui ühe asja tegemise sisse oo pantud oma vaba aeg, oma ing ja oma süda, siis taa kestab ikka mitmed-setmed korrad pitkemalt koa kut üks tääve kääga tehtud asi oleks olavad.

Nõnna oo üks teene vabast aast, inge ja südamega tehtud tüö koa jälle ühe natusse eetsi liikun ja mineva laupa õhtaks sai pasturaatis üks sisemine ruum oma esimese rohvikorra alla! Tüki moad valgem oo kohe sihes. Puru kena asi!

Aga nüid pühabe soab Muhus kangest palju põlast võtta. Siis pietse kohvikutepääva. Ka kohvikuid tiadasse olavad masu kakskümmend kaks tükki. Esimene avatse kellu kümnest ja viimane paneb omad uksed kindi kellu kuiest. Vähemaste kolm tundi oo kõik lahti. Ise piab ikka kangest uurima, kus miskit oo ja mis kelluaast mis kelluaani kuskil kohvikud pietse. Nie põle pooleskid kõik ühteaegu lahti mitte. Mõned pitkemalt ja mõned lühemalt. Üle selle, et midad mekuta soab, pakutse küll laulu, küll tantsi, küll pillilugusid, küll teaatrid, küll mängisid, küll punutse patsi ja igatsugu suveniirisid ja värkisid soab koa osta. Isegid roamatumi tudvustatse. Kohvikuid levab masu igast Muhumoa servast. Neid oo Kuivastus, Nõmmkülas, Aljaval, Paenassel, Pädastes, Külasemas, Levalõpmel, Koguvas, Nautses, Ridasis, Raegmal, Hellamoal, Päeldas, Võllas, Pärasel, Lõetsas, Kallastel, Lepikul, Liival ja Levalõpmel. Uijje! Äkist olli kuskil viel?! Neid oo ikka kohe tõeste palju! Nähe oo, et muhulased oo nobed ja edevad ühekorraga. Ja sie ju paljast kena! Mise naal sie elu sii pissikse soare pial muedu püsti püsikskid.

Ja üks jutt juba aegsast ette koa järgmise nädali pühabe kohta. Viienda augusti õhta, kellu seitsmest, andvad Hellamoa laululaval kontserdi Ivo Linna ja Supernova. Ja nende soendusbändiks oo Mustjala nuortebänd, midast juhendab Ursula Jakobson. Mudud võiks ju meite oma nuordekeskuse Neh koa sial mureta soendamas olla, aga poesid oo vaheaa taudi muist ilma kaudu rinki reenetamas. Ja õige koa! Las puhkavad vaheaegas! Seda rohkem talve jõudvad – kuolis köia ja muusikad tiha.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email