Raudtee tänava rahvas tahab liikluse rahustamist (154)

ENNETAME ÕNNETUST: Raudtee tänava elanikud (vasakult) Aive Sadam, Ain Kurgpõld, Ülo Värik ja Tamara Värik loodavad, et liikluskorralduses leitakse lahendus enne, kui keegi kannatada saab.
MAANUS MASING

Kuressaare Raudtee tänava elanikud leiavad, et pärast varasema tupiktänava pikendamist Pihtla teele ja sellega kaasnenud liikluskorralduse muudatusi ei ole tänaval enam tagatud liiklejate ohutus.

Kohalik elanik Ain Kurgpõld, kes on ise staažikas autojuht, ütles Saarte Häälele, et paljud juhid kihutavad Raudtee tänaval ligi 70-kilomeetrise tunnikiirusega. Hommikuti on raske autoga väravast välja saada, kuna liiklus on tänaval nii tihe. “Ajan sellepärast masina natuke varem välja,” ütles ta.

“Autod tulevad nii suure kimaga ka veel ja kurvi tagant, nii et mitte midagi ei näe,” kurtis ka tema naaber Tamara Värik. “Kõnniteid ei ole ja missugune kolin – tee on nigu kiviaed,” lisas tema abikaaasa Ülo Värik.

Inimesed on nüüd hakanud autosid tänava äärde parkima, et vähekegi liiklejate hoogu maha võtta. Õnnetusi ei ole Raudtee tänaval siiski veel juhtunud.

Tänava elanike esindaja Raili Kärmas märkis Saaremaa vallavalitsusele saadetud pöördumises, et Raudtee tänav on kitsas, puuduvad kõnniteed, piirkonna elanike hoovist väljasõitmisel ei ole arvestatud vaatevälja ja tänaval valdava liikumiskiirusega. Sellest võib järeldada, et Raudtee tänava muutmisel peateeks on arvestatud vaid autoga liiklejate huvidega.

“Selline liikluskorraldus ei ole aga kaasaegsele ühiskonnale omane ega ka suvituslinnale kohane – eramajade piirkonnas on autode liikumiskiirus märgatavalt suurenenud, selle asemel, et läbimõeldud liikluskorraldusega tagada elanike ja liiklejate turvalisus ning heaolu,” nentis ta.

Vallavalitsuse teespetsialist Tõnu Kuldsaar selgitas, et läbimurre Pihtla teelt Tallinna tänavale avati liikluseks 2016. aastal. “Läbimurre teostati selleks, et vähendada liikluskoormust teistel piirkonna paralleeltänavatel nagu Piiri, Talve ja Kevade tänav. Väide, et Raudtee tänav on oluliselt kitsam kui teised sama piirkonna tänavad, ei ole tõene – piirkonna tänavate laiused on kõik ühes suurusjärgus,” sõnas Kuldsaar ja lisas, et kahjuks puuduvad väljaehitatud kõnniteed kõigil selle piirkonna tänavatel. Kuldsaare sõnul arutab tänava liiklusprobleeme valla liikluskomisjon. Veel tänavu alustatakse ka kogu tänava rekonstrueerimisprojekti koostamist.


Elanike ettepanekud

Muuta Raudtee tänav teiste ristuvate tänavatega (Ida ja Roopa) samaliigiliste teede ristmikeks, mis suurendab liiklejate tähelepanelikkust ning tagab piirkonnas piirkiiruse järgimise ja teiste liiklejate ohutuse.

Kehtestada tänaval piirkiiruseks 30 km/h, et tagada piirkonna elanike ja teiste liiklejate ohutus sarnaselt Kuressaare kesklinnas kehtivale liikluskorraldusele.

Paigaldada tänavale kiirustõkked (nn lamavad politseinikud), mis tagavad ka tegelikkuses ettenähtud piirkiiruse järgimise ja elanike turvalisuse.

Print Friendly, PDF & Email