Kui jääd koduta, jääd ka tööta (13)

Saaremaa vallavalitsus sunnib kodust välja kolima seal üle 30 aasta elanud naise, kuna soovib tema üüritavat korterit kasutada sotsiaalpinnana. “Olen mures ja teadmatuses, mis edasi saab,” ütles Tiina (nimi muudetud) Saarte Häälele.

Asusin oma praegusesse kodusse, Kuressaarest mit­me­kümne kilomeetri kaugusel asuvasse üürikorterisse elama juba sovhoosiajal, 1985. aastal. Siia tööle tulles sain ka korteri.

Kui inimesed said erastamisväärtpaberite eest kortereid osta, mina oma kodu endale päriseks osta ei saanud – mul polnud piisavalt EVP-sid.

Minu eluasemest sai valla korter, pärast haldusreformi, väikeste valdade kadumist aga Saaremaa vallale kuuluv sotsiaalkorter.

Meie osavalla sotsiaalametnik teatas mulle, et mulle tehti leping ainult kolmeks kuuks ning selle aja sees peaksin korterist välja kolima. Sest valla sotsiaalkorterid on mõeldud ainult kas eakatele inimesele, kes oma kodus enam hakkama ei saa, alaealiste lastega paljulapselistele peredele või puudega inimestele.

Küsisin sotsiaalametnikult, kas siis on keegi, kes on ootamas, et saaks sellesse korterisse kolida. Tema vastas, et see korter peab lihtsalt olema vaba – igaks juhuks, kui kellegi jaoks on elukohta tarvis.

Sotsiaalametnik ütles, et ma ju saaksin kolida oma pooleliolevasse majja. Jah, mul tõepoolest on maja, aga see ei ole veel elamiskõlbulik. See maja aga asub Muhus. Mu abikaasa ehitab seda töö kõrvalt üksi juba kümme aastat, majas oli vahepeal tulekahju ning tööga tuli uuesti pihta hakata.

Kui mul ei ole enam praeguse töökoha lähedal peavarju, ei saa ma ju enam ka tööl käia – olen 14 aastat töötanud oma kodu lähedal asuvas koolis. Isegi kui saaksin Muhusse oma majja kolida, jääksin ma praegusest töökohast ilma – sealt ma ju Saaremaale iga päev tööl käia ju ei jõuaks.

Olen segaduses ja teadmatuses, mis edasi saab. Mis variantide vahel mul valida on? Kas neid variante üldse leidub?


KOMMENTAAR
Lähtume seadusest

Kairit Lindmäe, abivallavanem

“Tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest on kohaliku omavalitsuse kohustus tagada eluruumi kasutamise võimalus inimesele, kes ei ole majandusliku olukorra tõttu võimeline endale ja oma perekonnale eluaset tagama. Eluruumi tagamine on valla sotsiaalteenus, mida reguleerib Saaremaa valla sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord, ja selle määramise otsustab vastav komisjon.

Nimetatud korteriga seonduvat arutati sotsiaalkomisjonis väga pikalt. Loomulikult on mõistetav, et inimene, kes on seal pikka aega elanud, ei soovi elukohta vahetada. Siiski olukorras, kus vallas on sotsiaalelupindadest puudus ja sotsiaalpinnal praegu elaval inimesel on omal võimalus endale elupind tagada, tuleb lähtuda nendest, kes sotsiaalpinda enam vajavad. Seega ei ole küsimus selles, et vallale kuuluv korter lihtsalt vabastada, vaid ennekõike lähtume tõsiasjast, et paraku on meil inimesi, kes vajavad eluaset sotsiaalteenusena. Lisaks peab vallal olema kindlasti ka võimekus tagada elupind hädaolukordadeks, et õnnetusjuhtumite korral inimesi kuhugi paigutada.”

Print Friendly, PDF & Email