Vallavalitsus ei jäänud ühistranspordi uuringuga rahule (15)

Saaremaa vallavalitsuse tellimusel maakonna ühistranspordiuuringu koostanud firma esitas töö, mis tellija hinnangul ei kõlba.

Vallavalitsus sõlmis OÜ-ga Stratum lepingu juba märtsikuus ja analüüs tuli esitada 22. juunil. Mõned päevad hiljem teatas firma esindaja Imre Antso, et “ettenägematu olukorra tõttu ja sooviga töö koostada parimal võimalikul viisil, ei ole võimalik tööd esitada ettenähtud tähtajaks”. Antso palus ajapikendust 13. juulini. Vallavalitsus oli nõus.

Kui aga valla transpordinõunik Karl Tiitson 13. juulil laekunud uuringu läbi oli lugenud, selgus, et see ei vasta väga mitmes osas nõuetele, mille vallavalitsus oli esitanud.

Sestap saatsid Tiitson ja abivallavanem Jüri Linde firmale üleeile kirja ja teatasid, et ei aktsepteeri tööd. Uuring pidi sisaldama olemasoleva liinivõrgu, õpilasliinide ja muude ühenduste analüüsi, kajastama olemasolevate bussiliinide täituvust, bussipeatuste kasutatavust jms. Kõike seda vallaametnikud tööst sugugi ei leidnud.

“Töö on tehtud poolikult ainult maakonnaliinide liinigrupp II teise osa kohta ning ka selle kohta võib öelda, et ainult ühe kolmapäeva põhjal tehtud analüüsi ei saa nimetada analüüsiks,” märgib abivallavanem Jüri Linde kirjas uuringufirmale.

Oma pakkumises oli firma kirjeldanud, et piletimüügiandmetele tuginedes analüüsitakse busside täituvust sõltuvalt liinist, väljumistest, päevasest perioodist, nädalapäevast ja määratakse hooajalisus. “Elanike liikumised varieeruvad nii päeva, nädala kui ka aastaaegade lõikes, mistõttu on vajalik analüüsida liinivõrku erinevatel perioodidel,” pakkus Stratum.

Jüri Linde märkis, et 2. liinigrupi osa andmete puudumine ei saanud olla põhjuseks pooliku töö tegemisel, samuti ei teatanud firma ise, et on probleeme andmete kättesaamisel.

Analüüsist ei leidnud vallavalitsuse töötajad vastuseid veel mitmele teisele küsimusele. Näiteks puudusid ettepanekud optimaalse veeremi kohta või kuidas saaks maakonnaliine ja õpilastransporti ühildada. Uuring sisaldas küll peatükki Kuressaare linnaliinide kohta, kuid läbivalt ei ole vaadeldud linnaliine ja maakonna liine ühtse tervikuna.

Print Friendly, PDF & Email