Vald paigaldab teedele raskeveokite massipiirangud (2)

Saaremaa vallavalitsus plaanib kogu vallas välja selgitada kohad, kus teedel on vaja püsivaid massipiiranguid ja need vastavalt tähistada.

Abivallavanem Jüri Linde märkis oma vastuses Pahapilli küla elanikele, kes soovisid Varese sadamasse viivatele teelõikudele piiranguid raskeveokite liiklusele, et selliste märkide vajaduse väljaselgitamine on aktuaalne kogu vallas. Ta lisas, et vald aktsepteerib elanike ettepanekut ja märgid paigaldatakse sügisel pärast vastavat hanget.

Vallavalitsuse teede peaspetsialist Enno Reis ütles, et mõistlik ei ole igat märki eraldi tellida, vaid selgitada välja praeguse valla koguvajadus. “Tarvis oleks ca 10–15 hädavajalikku märki, nagu massipiirangud (eelkõige metsateedele), lisatahvlid, kiiruse piirangud jms. Seega ei ole tegu ulatusliku hankega.”

Pahapilli küla elanikud pöördusid valla poole, kuna Varese sadama rekonstrueerimise käigus muutsid raskeveokid Vareseranna tee sel kevadel kasutamiskõlbmatuks. Linde tõdes külarahvale saadetud vastuses, et vald ei ole küll rahul Varese sadama arendaja sellise tegevusega, kuid lisas, et arendaja Adapte OÜ näitas üles initsiatiivi ning nüüdseks on tee tema kulul remonditud. “Tee seisukord on kindlasti parem kui enne sadama rekonstrueerimisega seotud raskevedude algust,” lisas abivallavanem.

Print Friendly, PDF & Email