Saaremaa vald sammu võrra üürimaja rajamisele lähemal

Nimelt on Saaremaa vallavolikogu kaks komisjoni – rahanduskomisjon ning ettevõtlus- ja majanduskomisjon – andnud oma heakskiidu valla enamusosaluse omandamiseks Kitsas 16 Kodu osaühingus. Samuti anti heakskiit vallapoolsete elamumajanduse korraldamise ülesannete delegeerimisele nimetatud osaühingule.

Järgmise sammu peab valla meediaspetsialisti Merike Pitka sõnul astuma Saaremaa vallavolikogu. “Juhul, kui volikogu otsustab oma 25. juulil toimuval istungil omandada Saaremaa vallale enamusosaluse ehk 51% Kitsas 16 Kodu OÜs, samuti selle, et nimetatud osaühing hakkab täitma elamumajanduse alaseid avalikke ülesandeid Saaremaa vallas, Kuressaare linnas, saab vallavalitsus astuda järgmise sammu,” selgitas ta. “Nimelt esitada koos Kitsas 16 Kodu OÜga sihtasutusele KredEx taotluse mobiilsetele töötajatele üürielamu ehitamiseks vajaliku toetuse saamiseks.”

Kui KredEx otsustab Saaremaa valla taotluse rahuldada, saab minna edasi üürielamu projekteerimisega.

Print Friendly, PDF & Email