Saaremaa huvikoolid said ligi 9680 eurot toetust (1)

Eesti noorsootöö keskuse (ENTK) korraldatud Varaait vol 14 projektikonkursi raames said neli Saaremaa huviharidusele ja huvitegevusele suunatud projekti toetust kokku ligi 9680 euro ulatuses.

Kuressaare Noortejaama projekti käigus uuendatakse DJ-ringis kasutatavaid õppevahendeid ja kaasatakse tegevusse senisest rohkem noori. Eesti noorsootöö keskuse pea­ekspert Agne Adler märkis, et projekti idee pärineb DJ-ringi juhendajalt ning ringis osalevatelt noortelt, kellega koos kirjutati projektitaotlus. “DJ-ringis osalejatele toimub sügisel ka disko, kus kõik soovijad saavad oma õpitud oskusi demonstreerida,” lisas ta.

Toetuse sai ka Saaremaa spordikooli projekt, mille eesmärk on väärtustada Eesti mereharrastust ja osutada tähelepanu merega seotud teemadele. Adler lausus, et projekt keskendub I–IV klassi õpilaste purjetamise algõppele, kaasates partnerina ka Kuressaare gümnaasiumi, mille õpilased saavad purjetamisest osa võtta kehalise kasvatuse tunni osana. “Purjetamise tund annab lisaväärtust ka ujumistundidele ning väärtustab ja kinnistab ujumistunnis õpitut,” märkis ta.

Sel aastal läbis projektikonkurss mitu olulist uuendust, mille võtavad kokku märksõnad koostöö, terviklikkus ja uuenduslikkus. “Kõige olulisema muudatusena sai esitada üksnes koostöös elluviidavaid projekte, mis tulenes konkursi eesmärgist arendada noorsootööteenuseid noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu,” märkis ta.


Saaremaal toetatud projektid:

1.  Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam “3Djaam” 1600 €
2. Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam “Bändiruumist lavale” 1700 €
3. MTÜ Orissaare Sport spordiklubi spordikool “Orissaare spordikooli maadlusmati soetamine” 2400 €
4. Saaremaa spordikool “Varustuse kaasajastamine purjetamise propageerimiseks noorte hulgas”  3980 €

Print Friendly, PDF & Email