MUHU UUDISSED: Suured pidud ja sportimised

Irena Tarvis

Ei neh. Sina kallis aeg, nüid läheb sõukseks rallimiseks, et tia kas soab änam ända augu pialegid. Selle nädali lõppus oo paljast üks pidu teese otsas. Annaks nüid ilma!

Riede õhta pietse Kuivastus Muhu uisu purjepidu. Uisu mast oo nüid püsti ja vandid tuules vilisemas ja tagumine aeg oo purjepidu maha pidada ja nie uhked purjed sisse õnnista. Õhta kellu seitsmest akkab rahvas ennassid sõnna kokku aama ja tasuks ikka ühna täpne olla, sest pidu avasõnad öetse juba viistesn minutid iljem. Siis tuleb pissike pidu ja kellu ühessast lähäb tansiks, sest siis akkab mängma Audru Jõelaevanduse punt. Ja poole ühestteistmest näidatse purjelina pial kinu koa, masu kohe kahe vilmi jägu.

Ja laupa õhta oo suur kontsert Hellamoa laululava pial. Laulvad nõuksed ansamblid kut Põhja-Tallinn ja Justament. Nõnna, et kuulamist oo ikka just igas vanuses inimestele, nuorematele ja vanamatele koa. Seks aaks pannasse mudud jälle latsile aid kenaste ümberrinki ja väravad tihasse lahti kellu kuiest. Kis põle ielmüügist omale piletime ostn mitte, siis sialsammas soab koa nie omale soeta viel. Aga siis oo innaks juba kakskümmend eurut. Ja seitsme kuni viieteistme voastastele viis eurut. Kuni kuie voastased lapsed soavad niisamma sisse. Lastele olla masu batuut koa püsti pantud. Nõnna et lõbu laialt oo kõikidele. Ole sa kui nuor või vana tahes.

Aga Pallasmaa Tüi talu moade pial pietse laupa järjekordas juba teist Karjamoa kümnevõistlust. Neh, kümnevõistlus oo nõuke kut üks kümnevõistlus ikka olema piab. Aga sial oo nie spordialad sõuksed natusse isekieeru. just nõuksed, midast Muhus mere-eares ja kadakate vahel karjaarus easte arrasta soab:

60 m puupakkudelt juosmine
paigalt kaugushüpe
kiviaakivi tõukamine
karjapoiss
300 m karjamual juosmine
60 m kadakatõkkejuos
soarepuuseibi eide
kaikahüpe
malakavise
1000 m juos merre

Osavõtjate ports olle masu juba ampsest aast täis. Aga uudistama äkist ikka soab minna. Kange sportimine akkab pihta kellu kümnest. Ja olgu siikohtas kiidetud ja tänatud Tüi Koit, kis mineva sui nõukse uhke spordivõistluse Muhuse algatas, mis nüid oo juba nii suureks kasun, et uvilisi oo masu rohkem kut Tüi karjaarud vastu võtta jõudvad.

Neh, et siis ikka kõikide luud-kondid terveks jäeksid ja naad kõik õhta Hellamoale piduse koa jõvaksid.

Kenad pidutsemist ja sportimist, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email