Kaalumisel hirvejahihooaja alustamine augusti keskel (2)

Punahirvede tekitatud metsa- ja põllukahjudega kimpus Saaremaa ettevõtjad näevad lahendusena varitsus- ja hiilimisjahi alustamist varem, juba 15. augustist.

Sellise ettepanekuga pöördumise on Eesti põllumajandus-kaubanduskoda teinud ka Eesti jahimeeste seltsile (EJS).

EJS president Margus Puust tõdeb oma vastuses, et probleem on olemas ja punahirve asurkond Saaremaal suur ning kasvamas. Seetõttu peab ta otstarbekaks võtta see teema eraldi arutlusele järgmisel maaomanike esindusorganisatsioonide ja jahimeeste ümarlaual.

“Ümarlaua ühisel otsusel on rohkem kaalu ka ühiskonna ja institutsioonide jaoks ning seda on rohelistele ka kergem põhjendada kui kaalutletud ühist otsust,” märgib ta.

Saarte jahimeeste seltsi juhatuse esimees Mati Tang ütles Saarte Häälele, et idees sisaldub maakasutajate lootus, et paar nädalat pikem jahiaeg võimaldab rohkem loomi küttida ja sellega kahjusid vähendada. Samas juhtis ta tähelepanu nii bioloogiale kui jahieetikale.

Nimelt ei ole 15. augustiks hirvelehmad veel lõpetanud vasikate imetamist, samuti ei ole mõistlik ära küttida hirvepulle enne nende jooksuaja algust. “Sellega teeme oma hirvepopulatsioonile hoopiski karuteene,” sõnas ta.

Kui, siis võiks Tangu sõnul kõne alla tulla üksnes hirvevasikate küttimise varasem lubamine.

“Vanemate loomade küttimise varem alustamine ei ole ulukibioloogiliselt mõistlik,” nentis ta.


Pool sajandit tagasi

“Hiljuti toodi Voroneži oblastist Saaremaa jahifauna täiendamiseks kaheksa Kesk-Euroopa hirve. Kolm neist lasti lahti Loode metsa, neli aga viidi Abruka saarele. Kaheksas, vana hirvepull ei kannatanud kuus päeva kestnud reisivintsutusi ja suri, vaatamata loomaarstide jõupingutustele. Hirvede toidulaua eest hoolitsevad praegu kohalikud jahimehed. Tore oleks, kui ka kohalikud elanikud jätaksid metsalagendikele heinasületäie või lehiseid. Hoolitsemise eest ütleksid aitäh ka teised Saaremaa metsaasukad: 7 põtra, 2 metssiga, 3900 metskitse, umbes 12 000 jänest, 5 mäkra, 4 metsnugist, 4000 tetre ja 900 põldpüüd.”

Kommunismiehitaja 1965

Print Friendly, PDF & Email