Liinibussid võivad saada wifi ja õhukonditsioneerid (10)

Uus bussihange võib tuua Saare maakonna liinibussidesse õhukonditsioneerid, wifi ja võimaluse võtta bussi kaasa jalgratas.

Karl Tiitson

Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson rääkis, et seoses sügisel läbi viidava bussiliinide hankega soovib vald hankel konkureerivatelt bussiettevõtetelt reisijate ohutuse ja mugavuse parandamist. Seadusest tulenevalt peavad aasta pärast maaliinile tulevatel bussidel olema reisijate turvavööd, millele lisaks võib vald nõuda ka bussijuhi kainust tõendavat alkolukku. Enamuse viimasel ajal läbi viidud reisijateveo hangete tulemusel on maakondi teenindavad bussid varustatud alkolukuga.

Samuti võib vald nõuda vedajatelt bussidesse õhukonditsioneeri paigaldamist, kuid otsustatud see siiski pole. “Praegu ei ole veel kindel, kas me nõuame uutel bussidel alkolukke ja konditsioneere või saab hankel osaleja nende eest lisapunkte,” rääkis Tiitson.

Nõuniku sõnul käib arutelu veel selle üle, kas lubada edaspidi maakonnaliinidel ka jalgrattaid bussi peale. Kas peaks bussidel olema sel juhul jalgrataste jaoks suur pakiruum võib oleks mõistlikum paigaldada bussi taha rattahoidik. Praegu jalgratta transport liinibussis ühistranspordiseaduses eraldi reguleeritud ei ole.

Jutuks on hanketingimuste koostamise käigus olnud ka mugavusteenused nagu wifi ja telefonilaadimise võimalus liinibussis, aga nendegi asjadega pole veel selgust majas. “Ühistransport ilmselt kunagi ei saa võistelda isikliku sõiduauto omamisega, aga sõidu mugavuse osas me saame küll juurde panna,” sõnas Karl Tiitson.

Ehkki põhimõtteliselt võiks hanke korraldaja nõuda vedajatelt uutesse bussidesse kõikvõimalikke mugavusi, teeb rahakott siiski omad mööndused. Riik annab vallale reisijateveoks kindla summa, iga lisavarustus tõstab bussi ja seega ka liinikilomeetri hinda, selgitas Tiitson. “Mida rohkem sa mugavusi nõuad, seda kallimaks liinikilomeeter kujuneb ja seda vähem liinikilomeetreid saab teenindada.”

Saaremaa vald korraldab maakonna bussiliinidele järgmiseks kümneks aastaks vedaja leidmiseks konkursi sel sügisel. Saare maakonna bussiliinide lepingud praeguste vedajatega lõpevad 2019. aasta 1. augustiks.

Print Friendly, PDF & Email