Muhu rahvaarv on stabiilselt tõusuteel (2)

Rahvastiku andmebaasi andmetel on tänavu esimesel poolaastal elanike arv kasvanud Muhu ja Ruhnu vallas ning langenud Saaremaa vallas.

Muhu valla positiivne iive tuleneb rändest. Sealt lahkus 22 ja tuli juurde 57 inimest. Kokku kasvas saare elanike arv 29 võrra ja juunikuu lõpuks oli Muhus elanikke 1975.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles Saarte Häälele, et tendents elanikkonna kasvuks on olnud juba päris mitu aastat. “Näiteks 2017 kasvas meie elanike arv 59 inimese võrra,” tõi ta välja. Vallavanema sõnul on Muhusse elama asujate hulgas nii Muhu juurtega inimesi kui ka neid, kes on ostnud sinna kinnistu ja kelle jaoks on Muhu täiesti uus elukoht. “Õnneks ei ole see elanikkonna kasv mitte ainult paberil, vaid ka reaalselt, sellest annab tunnistust kas või fakt, et sügisel avame lasteaias uue täiendava neljanda rühma ning koolilaste arv on tõusnud taas sajani,” lisas ta.

Elama asuvad inimesed Muhusse seetõttu, et seal on olemas kõik hädavajalikud teenused, toimub stabiilne areng ja on hoomatava suurusega omavalitsus, loetles vallavanem. Veel tõi ta välja Muhu oma identiteedi ja tunde, mis liidab rahvast: “Nii et tõepoolest võib soovi korral mõelda ka nii, et haldusreformi käigus omaette vallaks jäämine oli muhulastele ja meie sõpradele oluline.”

Suure põhjusena märkis Liitmäe ära ka infotehnoloogia arengu. “Inimesed, kes varem töötasid näiteks 5 päeva Tallinnas ja veetsid nädalavahetuse saarel, on oma elu korraldanud nüüd nii, et käivad pigem 1-2 korda nädalas pealinnas või mujal tööl ning ülejäänud aja on Muhus.”

Muhu vallavanem tõdes, et negatiivne on endiselt see, et loomulik iive on miinuses. Saarel sündis esimesel poolaastal 8 ja suri 14 inimest.

Ka Saaremaa valda tuli elama rohkem inimesi kui sealt lahkus. Negatiivse loomuliku iibe tõttu vähenes aga elanike arv kokkuvõttes 20 võrra. Juunikuu lõpuks oli elanike arv Saaremaa vallas 31 799.

Ruhnus esimesel poolaastal sünde ja surmi ei registreeritud. Elanikke tuli aga saarele juurde viisteist ja sealt lahkus kuus. Seega suurenes elanike arv üheksa võrra ja juunikuu lõpuks oli saarel elanikke 169.

Rahvastiku andmebaasi andmed erinevad statistika-

ameti andmetest. Saarte Hääl avaldas paar nädalat tagasi, et statistikaameti andmetel oli 2017. aasta lõpus Saare maakonnas 33 231 elanikku. Rahvastiku andmebaasi järgi aga oli samal ajal maakonnas elanikke 33 925. See teeb vaheks tervelt 694 elanikku. Andmete küllaltki märkimisväärne erinevus tuleb erinevast metoodikast.

Print Friendly, PDF & Email