Pika tänava lombimurele terendab lahendus (12)

PIKAL TÄNAVAL: Aivar Sõrme sõnul võetakse ette üks tänav korraga ja liigutakse nii töödega edasi. Praegu pole veel kindel, millal täpselt järjekord Pika tänavani jõuab.
EGON LIGI

Kuressaare Pika tänava elanike sajuvee mure saab hiljemalt tuleva aasta augustikuu lõpuks lahendatud.

Lähikuudel algavad AS Kuressaare Veevärk tellimusel linnas laiaulatuslikud torutööd, mis puudutavad ka Pikka tänavat. Tööde käigus saab Pika tänava probleemne lõik Sepa tänavast Kopli tänavani uue teekatte.

Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles, et valla huvi oleks kõne all olevate torutööde ajal ka sademevete ning tee tasasuse probleem Pika tänava selles lõigus lahendada. “Kui seal juba tänav lahti kaevatakse, siis terve loogika ütleb, et peab selle teema ka ära lahendama,” märkis ta. Tööde järjekorda pole aga veel paika pandud ja seetõttu ei saa täpselt öelda, millal just Pika tänavani jõutakse. Küll aga on paigas tööde lõppemise tähtaeg, milleks on 2019. aasta augustikuu lõpp.

Tuisk tõdes, et selle aastanumbri sees tõenäoliselt Pikal tänaval töödega ei alustata. Seoses kesklinna rekonstrueerimisega on Pika tänava liikluskoormus tavapärasest suurem ja seetõttu ei oleks mõistlik seda teed praegu samuti autodele sulgeda, selgitas ta. Leping tööde tegijaga sõlmitakse järgmisel nädalal. Pärast seda istuvad töövõtja, Kuressaare Veevärk ja valla esindaja ühise laua taha ning panevad ajagraafiku paika.

Ammune mure

Aastate pikkune probleem tõusetus viimati tugevamalt mullu novembris, mil muinsuskaitseameti toonane Saaremaa vaneminspektor Rita Valge tõi Saarte Hääles välja, et muinsuskaitse on mures Pika ja Tolli tänava ääres asuvate majade pärast. Nimelt pritsivad mööduvad autod vihmase ilma korral nende majade fassaadid akendeni märjaks.

Head lahendust tol hetkel ei terendanud. Tänavalõigu rekonstrueerimise maksumuseks oleks kujunenud hinnanguliselt 350 000 eurot, mida abivallavanem Mart Mäekeri sõnul lähema viie aasta jooksul valla eelarvest leida olnuks võimatu. Probleemi leevendamiseks freesis Kuressaare Linnamajandus teeääri.

Pika tänava elanik Ave Jõgi tõdes, et nende maja jaoks ei muutnud freesimine suurt midagi, sest värava ees on sajuveel ikka tõke. “Kui kõnniteid tehti, siis hoovi sissesõidu hõlbustamiseks blokeeriti vee jõudmise võimalus sademeveekaevu Pika ja Kopli nurgal,” selgitas ta.

Kõnniteid remonditi seal seoses tänavavalgustuse uuendamisega. Jõgi leidis, et kui juba ehitama hakatakse, tuleks inimesed korra veel kokku kutsuda: “Meie meelest peaks ka kõnniteega uuesti tegelema, sest tee kalle on praegu maja poole.” Seetõttu valgub suure vihma korral vesi koridori.

Pentsik juhtum

Pika tänava probleem seisneb laias laastus selles, et tänav on pikiprofiilis sisuliselt loodis, selgitas Mikk Tuisk. Lisaks on mõlemal pool teed kõnnitee ja seega puudub teepeenar, kuhu vesi saaks valguda. Nii tuleb sealsed teetööd eriti põhjalikult läbi mõelda, märkis ta.

Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm on varem leheveergudel selgitanud, et Kuressaare asub suuresti lohus, endises merepõhjas. Kuna aga siin sajab parajal hulgal vihma, peab see vesi lõpuks kuhugi jõudma. Sajuveevõrgustikuga on tema sõnul aga kaetud vaid neljandik linnast. Teistelt tänavatelt valgub vesi ära nii kuidas juhtub. Seetõttu on sajuperioodidel suured lombid paratamatus.

Tõenäoliselt juba kuu või kahe pärast algavad veevärgitööd eeldatava maksumusega 2,3 miljonit eurot hõlmavad vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimist järgmistel Kuressaare tänavatel: Kitsas, Pikk, Aia, Smuuli, Ristiku, Kadaka, lõiguti Pikal, Torni-Sepa, Kauba-Kohtu ja Pargi-Tolli tänava piirkonnas.

Kokku rekonstrueeritakse kanalisatsioonitorustikku 4,8 km, veetorustikku 4,4 km ulatuses ning survekanalisatsioonitorustikku 100 meetril. Torutöödele lisandub tänavakatete taastamine pindamisega ja ühe- või kahekihilise asfalteerimisega. Kitsal ja Kohtu tänaval pannakse tagasi munakivisillutis.

Print Friendly, PDF & Email