MUHU UUDISSED: Vihma iest varju ja päeva käest viluse

Irena Tarvis

Ehkkid Muhu kohvikutepäe oo alles kuu lõppus – kahekümne ühessandal –, oo mool täna siiskid suur au tutvusta natusse lisemalt ühte kohvikud. Kis viel mäletab, siis mineva sui pieti Pärase Jaanimäel Teelõpu kohvikud. Ja sie uhke kohvikuseltskond kuulutas juba ammu ette, et nende kohviku tulud lähtvad puhas ühe sõukse tarblise asja jäuks, kut oo lasteaa laste jalgrattakiivrid. Juu sõuke mõte ikka rahva arust kohe irmus vägev pidi olema, sest noorikud es jõva lõpuks änam niipalju küpseta ja kanad muneda, kut oleks külalistele pannkoeka sisse mahtun. Ja nõnna naad tienisid kiivrite raha ja masu poole lasteaa võrkaa rahast koa selle kena poole päävaga kokku. Sedakorda oo noorikud oma eategevusega liikun mõne maja võrra Soonda puole ja tahtvad aidata Muhu hooldekeskusele lehtla ehitamise rahasid korjata. Neh, et õuepiale soaks nõukse notialuse, kus soab vihma iest varju ja päeva käest viluse, kus soaks istu ja kuulata linnulaulu ja vahtida metsa puole. Mis soaks vanale inimesele viel param olla!

Aga et ma sest juba paergu juttu tegi, oo sellepärast, et kui kiegid tahaks koa oma osakud sõnna notialuse sisse panna, siis seda soab tiha juba nüid. Liiva poodis oo korjanduskarp, kohe ukse kõrvas, vassakud kätt ja soab rahasid internettis koa üle kanda Pille Tamme kontu piale, mis oo just selleks tarbeks ja mise nummer oo EE911010031662152229.

Muhu pärandikuolil oo suur aitüma edasi ülelda Muhu nuordekeskuse tüömalevale, kis nädalipäävad olli pasturaatis abiks. Terve ämbritääve naelu kiskusid seena palkide sihest välja ja masu kolm kilu aknakitti kulus ää. Ja vundamendi sihest tulli üks isevärki augukoht välja ja tüo avatud ajaluo oabitsaga oo alan. Nuored põle paljast tüöd tein mitte, õppesid Muhu ajalugu koa tüö käikus tundma, vähemasti pasturaadi ajalugu küll! Ja põle mitte kuulda oln, et keegid oleks väsin oln või midad. Kõikidel suud muikus pias!

Muhu muuseumis soab riede, kolmeteistmenda õhta voadata jälle näitemängi. Kellu seitsmest soab nähe Jaan Viigi tükki “Tühjad näpud” ja seda tuleb mängma Tornimäe näiteselts. Pileti innad oo viis eurut ja kolm eurut. Ja sedaaegu kut oo etendus, ep soa muuseumis majasid kaudu köia ja uudista. Tuleb omad reesud enne ää tiha, sest uksed pannasse niikauaks kindi.

Ja tuleva riede, siis kahekümnendal neh, oo Kuivastus Muhu uisu purjepidu. Aga sest ma riagi juba pitkemalt tuleva nädali.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email