Saarel napib tööjõudu nii töötlevas tööstuses kui ka meditsiinis (12)

Lähema kaheksa aasta jooksul väheneb Eesti tööealine elanikkond 43 000 inimese võrra ning on selge, et tulevikus peab pikenema inimeste tööelu ja vähenema mitteaktiivsete inimeste arv tööturul.

Selleks, et töötajad ja tööandjad teineteist kiiresti leiaks, noored teaks valida, mida õppima asuda, vanemaealised ja tervislikel põhjustel tööturult eemale jäänud saaksid ennast täiendada ja leida uue väljundi tööturul, tehakse üha rohkem põhjalikke uuringuid ja prognoose.

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõuvajaduse baromeetrit, millest on kasu nii tööandjale kui tööotsijale. Baromeeter prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite lõikes. Baromeetri abil saavad tööandjad ja tööotsijad vaadata, millises piirkonnas ja valdkonnas on tööjõu nõudlus kõige suurem, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või valitseb tasakaal.

Esimesest hindamisest on möödunud kolm aastat ja sel perioodil on tööturul toimunud mitmeid muutusi, aina teravamalt kerkib pinnale probleem – vajalike oskustega töötajaid jääb ühe vähemaks.

Saare maakonnas on viimasel kolmel hindamisel lisaks töötukassa töötajatele olnud välise eksperdina kaasatud ka SA Saare Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandid, kes on oma teadmistega Saaremaa tööturu olukorrast andnud baromeetri hindamisel väga suure lisaväärtuse.

Tööjõuvajaduse baromeeter näitab Saare maakonnas tööjõu puudujääki paljude oluliste ametikohtade osas, näiteks töötleva tööstuse ettevõtete jaoks, kes on ühed olulisemad panustajad Saaremaa majandusse.

Tööjõu vähesus on viinud paljud ettevõtted nutikaid töökohti looma ning selleks tuleb olemasolevaid töötajaid arendada ja koolitada. Suur puudujääk on Saare maakonnas aga veel eriarstidest. Sarnaselt kogu Eesti tulemustega on ka Saare maakonnas ülejääk raamatupidajatest ja juhiabidest.

Tööjõuvajaduse baromeetriga saab tutvuda töötukassa kodulehel. Järgmine tööjõuvajaduse baromeeter ilmub oktoobris.

Triinu Lillepärg, Eesti töötukassa tööandjate konsultant

Print Friendly, PDF & Email