Naftaga rikutud muld pani Pahapilli käärima (19)

MUREKOHT: Ulme Muld, külavanem Krista Saarna ja Tiit Vimberg seisavad Varese sadama juurest välja kaevatud mullakuhilate juures, mis paksu pahanduse majja toonud.
Egon Ligi

Mustjala osavallakogu esimees Harry Raudvere vedas Pahapilli külaelanike meelehärmiks külavahele kümneid autokoormaid Varese sadama akvatooriumist välja tõstetud naftasaadustega reostatud pinnast.

Pahapilli küla elanik Ulme Muld ütles, et saastatud kaevis veeti kohale 23. mail ja vedeleb küla keskel tänaseni. Lähimad koormad asuvad Ulme Mulla kaevust vaid kümmekonna meetri kaugusel. Arvestades asjaolu, et keskkonnaameti võetud proovis sisaldab kaevis lubatust rohkem naftasaadusi, siis on põhjust peljata veereostust.

Pahapilli elanik Tiit Vimberg ütles, et lisaks veereostuse ohule on mõnisada meetrit eemal asuvast Varese sadamast kohale veetud materjal külamiljööle visuaalselt reostav. Vimbergi sõnul polevat osavallakogu esimehe ja Varese sadama omaniku käitumises muud motiivi kui kättemaks selle eest, et kohalikud elanikud seisavad vastu Harry Raudvere plaanile püstitada sadamasse tuulegeneraator.

Möödunud aastal ostis Raudvere Tiit Vimbergi ja Ulme Mulla majapidamiste naabrusesse maatüki ja olevat lubanud, et kui nad tuuliku püstitamise osas meelt ei muuda, siis kättemaksuks tassib ta maatüki sadamast kaevatud ainest täis ja hakkab seda sõnnikuga segama. Vimbergi sõnul soovitas Raudvere tal oma elamine maha müüa, sest varsti ei nägevat ta sitahunnikute tagant köögiaknast enam välja.

Vimbergi väitel on täiesti vastutustundetu, et keskkonnaamet andis naabritelt arvamust küsimata Raudverele loa ainest külatänava ääres ladustada ja seda ka veel põllumaade väetamise ettekäändel sõnnikuga segada. Sõnnikuga segamiseni asi veel läinud pole. Kohalike hädakisa peale kohale saabunud keskkonnaameti võetud proovidest tuli ilmsiks, et kai äärest välja tõstetud materjal sisaldab lubatust rohkem naftasaadusi, mille olid ilmselt jätnud nõukogude ajal kai ääres seisnud laevad.

Harry Raudvere väitel pole sadamast välja kaevatud aines sugugi saastunud, vaid külaelanikud ise puistasid naftajäätmeid koormatele peale ja siis kutsusid keskkonnaameti töötaja proovi võtma. Kordusproovid, mille viis omal käel ilma keskkonnameti töötajat kaasamata läbi Raudverega seotud ettevõte Adepte Ekspert, sai kümme korda väiksema reostusesisaldusega tulemuse.

Ka sõnnikuga segatud mullarammu valmistamine mõnekümne meetri kaugusel külamajadest omab Raudvere jaoks vaid juriidilist tähendust. “Kes see keelab, Eesti riik on lubanud ju.”

Küsimusele, kas sõnnikuga külavahel toimetamine on heanaaberlikkuse seisukohast hea mõte, vastas Raudvere tuugenivastaste vastutegevusele viidates: “Kas see on heanaaberlik, kui kaebekirju kogu aeg kirjutatakse ja kogu aeg kohtusse kaevatakse,” sõnas ta. “Kuidas küla koerale, nõnda koer külale.”

Tiit Vimberg ütles, et Raudvere süüdistust, nagu oleksid külaelanikud ise mullahunnikud naftajääkidega saastanud, on lapsik ja mõttetu vale. Ka lubas ta Adepte Eksperdi tehtud proovi tulemuse vaidlustada. Küsimus ei ole ju ainult kellegi õiguses oma maal toimetada kuis heaks arvad, vaid selle tegevuse mõjust naabrite elukvaliteedile. Vimbergi sõnul on küla mikrokliima taoliste konfliktide tulemusel väga palju kannatada saanud ja inimestel on hingerahu kadunud.

Print Friendly, PDF & Email