Saaremaale otsitakse hooldustöö koordineerijat

KEEGI TÖÖD KOORDINEERIMA? Kuressaare haigla hooldusõed Kerttu Kütt ja Anu Aus valmistuvad parasjagu patsiendile proteesi paigaldama.
Foto: MAANUS MASING

Ametinimetuselt hoolduskoordinaator on töökoht, mida Eestis pole varem olnudki. Saaremaale on selline koht nüüd loodud, vaid inimene, kes seda tööd teeks, on puudu.

Saaremaa abivallavanema Kairit Lindmäe sõnul pakub hoolduskoordinaatori ametikoht palju väljakutseid. Seda tööd tehes on võimalik anda midagi omalt poolt riikliku hoolduse koordinatsioonisüsteemi ettevalmistamisse. Tegemist on seejuures uue loodava ametikohaga kuues Eesti piirkonnas, teiste seas ka Saaremaal.

Teeb kokkulepped ja jälgib

Väga lihtsalt lahti seletatuna hoolitseb hoolduskoordinaator selle eest, et suure hooldusvajadusega inimene jõuaks temale vajaliku teenuseni, olgu see näiteks õendusteenus tervishoiusüsteemist, kohaliku omavalitsuse korraldatav koduhooldus, sotsiaalkindlustusameti vahendusel rahastatav rehabilitatsiooniteenus või kombinatsioon nendest.

“Selleks teeb ta vajalikud kokkulepped inimest abistavate osapoolte vahel ning jälgib, kas ta saab just temale vajalikke teenuseid,” selgitas Lindmäe.

Hoolduskoordinaator on sisuliselt abiks sotsiaaltöötajale ja perearstile ning teistele koostööpartneritele, korraldades tõhusamat koostööd.

Iseenesest on tegemist hoolduse koordinatsiooni pilootprojektiga, mille puhul sotsiaalministeerium tugineb vabariigi valitsuse moodustatud rakkerühma ettepanekule kaardistada lähedaste hooldamisega seotud probleemid ja välja pakkuda lahendusi.

Rakkerühm ehk teisisõnu grupp kaardistajaid märgib oma lõppraportis, et sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi vahel ei ole senine koostöö olnud kliendi vaatest piisav. “Klient on sunnitud liikuma abi saamiseks erinevate asutuste vahel, ise infot otsides,” tähendas ta. 

Lindmäe sõnul puudub praegu süsteemne infovahetus ja ei ole ka terviklikku ülevaadet inimeste vajadustest ega neile juba pakutavatest teenustest.

Saaremaa vallas on ühinenud 12 omavalitsust, kus kõikides oli olukordade lahendamine erinev, tõdes abivallavanem. “Suures vallas on aga vaja leida ühtne lähenemine ja luua toimiv valdkondadevaheline koostöö, et hooldusvajadusega inimene jõuaks õigel ajal õigele sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenusele,” rääkis Lindmäe. Uue, hooldusvajadustega inimeste teenuste korraldamisele spetsialiseerunud ametikoha loomisega on vallal võimalus olukorda korrastada ja süstematiseerida.

Hoolduskoordinaatori ametikohale kandideerija peab olema sotsiaaltöö- või õendusalase kõrgharidusega ja vähemalt üheaastase töökogemusega sotsiaaltöö või õenduse erialal.

Tal peab olema valmisolek osaleda sotsiaalministeeriumi korraldatavatel koolitustel ja valmisolek teha koostööd piirkonnas tegutsevate sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuse osutajatega, sh korraldada võrgustikukohtumisi.

Keegi pole kandideerinud

“Lisaks eeldame head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet ja kuna on vaja töötada ka arvuti ja programmidega, siis on oluline arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise ning dokumentide koostamise oskus,” loetles Lindmäe nõudmisi tööle kandideerijatele.

Muuhulgas peab tulevane hoolduskoordinaator tundma oma töövaldkonna õigusakte ja oskama neid rakendada. Paraku pidi abivallavanem tõdema, et selle nädala alguseks ei olnud veel ühtegi sooviavaldust laekunud.

Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on aga juba järgmisel esmaspäeval kell 12, kuna inimene soovitakse tööle võtta alates 1. augustist. Konkreetne palk selgub abivallavanema sõnul läbirääkimiste käigus.

“Avaldusele palume märkida oma palgasoov,” lisas Kairit Lindmäe.

Print Friendly, PDF & Email