Teated

MTÜde toetamine muutub selgemaks

Saaremaa vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu määruse “Mittetulundustegevuse toetamise kord”, mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. Selle § 11 lg 1 punkt 1 annab võimaluse taotleda toetusi järgmiseks aastaks ja taotlusi saab esitada 1. oktoobrini 2018.
Määrus on avaldatud Riigi Teatajas 4. juulil 2018 (RT IV, 04.07.2018,2).

Vallavalitsus pakub tööd

Vallavalitsus on kuulutanud välja avaliku konkursi järgmistele töö- ja ametikohtadele: registrispetsialist, hoolduskoordinaator, raamatupidaja lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks, sporditööspetsialist, arhitekt, Pärsama lasteaia direktor.

Pärsama lasteaia direktori ametikohale saab kandideerida 9. juulini, hoolduskoordinaatori ametikohale 9. juuli kl 12ni, registrispetsialisti ametikohale ja sporditööspetsialisti töökohale 16. juulini, arhitekti ametikohale 20. juulini, raamatupidaja töökohale 24. juuli kl 12ni.

Täpsema info ja ametijuhendid leiab valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/et/tookohad.

KG otsib keemiaõpetajat

Kuressaare gümnaasium võtab konkursi korras tööle keemiaõpetaja. Kasuks tuleb lisaerialade olemasolu (nt füüsika, loodusteadused, infotehnoloogia, tehnoloogiaõpetus, haridustehnoloog vms). Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 6. augustiks: Kuressaare Gümnaasium, Nooruse 1, 93815 Kuressaare või digitaalselt allkirjastatult kool@oesel.edu.ee. Täiendav info tel 505 6094 või toomas.takkis@oesel.edu.ee.

Postkontorite ja postipunktide suvised lahtiolekuajad

  • Leisi postkontor – suletud 17.08–31.08, asendab Orissaare postkontor (Sadama tänav 3, E–R 9.00–16.00, L, P suletud. 16.07–27.07 avatud T, N 9.00–16.00, E, K, R, L, P suletud)
  • Tornimäe postipunkt – suletud 7.07–27.07, asendab Orissaare postkontor.
  • Valjala postipunkt – suletud 7.07–13.07 ja 25.07–15.08, asendab Orissaare postkontor.
  • Salme postipunkt – suletud 9.07–27.07 ja 13.08–31.08, asendab Kuressaare postkontor (Tallinna tn 19a, E–R 9.00–18.00, L, P suletud).
  • Mustjala postipunkt – suletud 23.07–10.08, asendab Kuressaare postkontor.
  • Aste postipunkt – suletud 10.07–24.08, asendab Kuressaare postkontor.
  • Lümanda postipunkt – suletud 7.07–27.07 ja 6.08–24.08, asendab Kuressaare postkontor.
  • Kihelkonna postipunkt – suletud 3.07–16.07, asendab Kuressaare postkontor.

Aste raamatukogu on suletud 12. juulist 24. augustini.


Bulla majamuuseumi (Torgus Iidel) pidulik avamine on 20. juulil kell 12. Oodatud on kõik huvilised (võimalusel rahvariietes). Avamisel osaleb ka peaminister Jüri Ratas.

Print Friendly, PDF & Email