Koduteenus aitab elada oma kodus

Me kõik tahame elada oma kodus. See on loomulik ja lihtne soov, aga alati pole see nii lihtne, aastad teevad oma töö või tervis viskab vimkat ja iseseisvalt enam kõigega toime ei tule.

Abiks on koduteenus, mille kaudu toetame inimeste iseseisvat toimetulekut.  Abi võimaldatakse toimingutes, mida inimene terviseseisundi, tegevusvõime või elukeskkonnast tuleneva tõttu ei suuda sooritada kõrvalabita. Peamiselt abistatakse inimest hooldustoimingutel nagu pesemine, mähkimine, söötmine jne, aga ka töödes, mis on vajalikud kodus elamiseks nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning toiduainete ja majapidamistarvete ostmine jms. Koduteenus on suureks abiks tööl käivatele inimestele, kes teevad tänuväärset tööd omastehooldusel.

Koduteenuse saamiseks tuleb Saaremaa valla inimestel pöörduda valla sotsiaaltööspetsialisti poole – võtta  ühendust lähima teenuskeskuse töötajaga või pöörduda valla sotsiaalosakonda. Taotluse saab esitada ka interneti teel, koduteenuse taotlusvorm on olemas valla kodulehel. Sellisel juhul võtab sotsiaaltööspetsialist teiega ise ühendust. Loodame väga, et lähedased on abiks, et koduteenusega seotud asjaajamine korda saaks.

Koduteenuse sisu paneb paika sotsiaaltööspetsialist koostöös kliendiga. Koostatakse hooldusplaan, kus on täpselt kirjas, milliseid toiminguid ja kui tihti pakutakse. Kõik hooldusplaanis ette nähtud toimingud on kliendile tasuta. Loomulikult tuleb endal maksta toidu või sooritatud ostude eest. Hooldusplaaniga määratud teenuseid osutab kogu valla ulatuses Kuressaare Hoolekanne, kus töötavad asjatundlikud koduhooldajad. Erandiks on vaid osa inimesi, kes on jätkuvalt Saaremaa vallas töötavate projektipõhiste koduhooldajate kliendid.

Koduteenust  saab vallas kokku üle 200 inimese. Ühinenud väikevaldades osutati seda teenust igas vallas veidi omamoodi, kuid eeldatavasti võimalikult parimal moel. Samas oli väikevaldu, kus polnudki koduhooldusele määratud kliente ega koduhooldustöötajaid. Tänaseks on siiski kliente igas piirkonnas ja teenus peab olema ka kõikjal kättesaadav. Iga uus asi võtab aega, et areneda täiuslikkuseni – nii ka koduhooldusteenus. Oodatud on ettepanekud ja arvamused selle paremaks korraldamiseks.

Piret Pihel, vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

 

 

Print Friendly, PDF & Email