LUGEJA KÜSIB: Raskuste tõstmine

Töötan kaupluses, kus on igapäevaselt tarvis tõsta raskusi. Mul on pidevad seljavalud ja raskuste tõstmine teeb olukorra üha halvemaks. Arst on öelnud, et peaksin leidma töö, mis ei sisalda raskuste tõstmist. Tööandja palus mul seepeale kirjutada lahkumisavalduse, kuid kuna uut tööd ei ole silmapiiril, siis muretsen, kas lahkumisavaldus annab mulle õiguse taotleda töötukassast töötuskindlustushüvitist. Minu küsimus on, kas pean ise kirjutama avalduse töölt lahkumiseks või lõpetab minuga sõlmitud töölepingu tööandja?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Heli Ojavee:

Kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita, siis on töösuhte ülesütlemiseks kaks võimalust. Esimene võimalus on, et töösuhte ütleb üles töötaja töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 91 lg 3 alusel. Teine võimalus on, et töösuhte ütleb üles tööandja TLS § 88 lg 1 p 1 alusel. Mõlemad võimalused eeldavad kirjaliku arstitõendi olemasolu, millelt nähtub, milline töö või millises keskkonnas töötamine on vastunäidustatud. Näiteks kui tõendil on kirjas, et vastunäidustatud on töö raskuste tõstmisega või töö puidutolmuses keskkonnas, siis tuleb tööandjal seda arvesse võtta.

TLS § 91 lg 3 kohaselt võib töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui ta terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha. Tegemist peab olema erakorraliste põhjustega, mis ei võimalda töötajal enam töö tegemist kokkulepitud tingimustel jätkata. Näiteks kui töötaja igapäevaseks tööks on raskuste tõstmine, kuid arst on raskuste tõstmise keelanud, siis see võib olla aluseks töösuhte erakorraliseks ülesütlemiseks. Veel võivad erakorralise ülesütlemise põhjuseks TLS § 91 lg 3 alusel olla töötaja perekondlikud kohustused, nt kui lähedane haigestub ootamatult ja vajab hooldamist. Tegemist peab olema olukorraga, mis on ootamatu, mida töötaja ei saanud ette näha ning mis ei võimalda enam töösuhet jätkata.

Tööandjal on võimalik töösuhe töötajaga erakorraliselt üles öelda TLS § 88 lg 1 p 1 alusel (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Selleks peab eelnevalt olema täidetud nõue, s.t töötaja on olnud vähemalt neli kuud haiguslehel või ülesütlemise aluseks on arsti tõend, mille kohaselt ei tohi töötaja enam samasugustel tingimustel töö tegemist jätkata. Kui tööandjal pole võimalik töötaja tööd kergendada või teist tööd pakkuda, ütleb tööandja töölepingu üles TLS § 88 lg 1 p 1 alusel.

Töötuskindlustushüvitise saamise õigus on töötajal siis, kui tal on töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži ning viimane töösuhe on lõppenud alusel, mis annab õiguse taotleda töötuskindlustushüvitist, nt TLS § 88 lg 1 alusel. Kui tööleping on üles öeldud töötaja poolt TLS § 91 lg 3 alusel, siis nimetatud ülesütlemine ei anna õigust taotleda töötuskindlustushüvitist. Ülesütlemisavaldus muutub kehtivaks selle kättesaamisega.

Print Friendly, PDF & Email