REPLIIK:  Keskkonnainspektsioon kimbutab kalureid

“Tundub, et keskkonnainspektsioon ruttab sündmustest liiga agaralt ette,” kirjutab riigikogu liige, Keskerakonda kuuluv Jaanus Karilaid. “Võiks ikka sügise ära oodata ning siis lõpuks täpsemad mängureeglid paika loksutada.”

Keskkonnaministeeriumi andmetel tegid kalurite esindajad 2016. aastal kalapüügieeskirja arutelu juures ettepaneku muuta mõrra definitsiooni, muutes kariaedade arvu piiramatuks ja mõrrakere osalt avatuks. Ettepanekuga ei arvestatud, sest polnud teada mõju ulatus ehk püügikoormus, mida sellised mõrrad endaga kaasa toovad. Võib eeldada, et mitme kariaiaga ja osalt pealt lahtise mõrrakerega mõrrad on efektiivsemad.

Mõrdade efektiivsuse kasv on kindlasti vajalik sektori arenguks, kuid sellisel juhul tuleb sellele vastavalt vähendada püügivahendite piirarvu ehk mõrdade arvu.

Praegu kehtiv mõrra definitsioon kehtib 2003. aastast. Teadlaste hinnangul on püügikoormus suur ja seda kasvatada ei tohiks, arvestades praegust kalapopulatsioonide (peamiselt ahven ja lest) suurust.

Kaluritel on põhjust olla nördinud keskkonnainspektsiooni suhtumise üle Saaremaa ja Hiiumaa kalurkonda. Natuke meenutab oma võimutäiust nautivate ametnike käitumine veeteede ameti segadust külvavat käitumist nn Rukkirahu kanali juhtumis. Alles eraettevõtjate kohalik initsiatiiv vabastas veetee laevadele. Praegune on analoogne juhtum, kus ametnik kiirustab karistama, selle asemel, et selgitada ja sügiseks ära oodata testpüügi tulemused.

2015. aastal lõid teadlased töörühma, mis pidi andma vastused keskkonnainspektsiooni ja kalurite tõstatatud küsimustele. Kalurid on mulle rääkinud, et ootamata ära töörühma tulemusi, hakkas KKI kaluritele haldusmenetluse teateid välja saatma. Kalurid kutsuti ütlusi andma, mis on haldusmenetluses ka õige. Ütluste andmise juures järgnesid aga ähvardused teha suured trahvid, kui kalurid ei tee nii, nagu ametnik ütleb.

Tundub, et keskkonnainspektsioon ruttab sündmustest liiga agaralt ette. Võiks ikka sügise ära oodata ning siis lõpuks täpsemad mängureeglid paika loksutada.

Print Friendly, PDF & Email