MUHU UUDISSED: Imemassin Liiva linnas

Enne joanibed jõudis Muhuse üks imemassin. Mõned vanamad inimesed ep sua masu siiamoani aru, et misega tegu oo. Ma siis katsu lahti seleta. Tegu oo DPD pakiautumaadiga.

Neh, kui ennevanasti sai pakkisid soata paljast läbi postkonturi, siis nüid oo asi tüki moad lihtsam. Pistad paki sõnna autumaati ja siis teene inimene võtab teises kohtas sõukse samma autumaadi sihest paki välja. Vägagid tarbline massin. Kui arvesta, et sest postkonturi asjast ep sua varsi änam kiegid aru, ons ta Muhus paljast moe pärast või tihasse vahest uksed koa lahti.

Mudud nuoremad inimesed, kis oo arjun omale riidid koa ostma juba internetist, neh et voatad pildi pialt, et kena leit ja muudkut maksad ja tellid omale pakiga ää, nie ollid esteks natusse imestan koa, et misepärast just DPD, et miks põle Omniva või Smartposti oma mitte, et selle kaudu ep suagid internetipuodidest midad tellida. Aga tiadjamad ja targemad äri- ja iti­inimesed ollid kindlad, et ega sie änam kauaks sedaviisi ep jäe koa. DPD olle alles nii uus postipoed, et naad põle lihtsalt jõudn oma teenusseid kuskile väga pakkuda. Inimesed soaks ise koa natusse takka aidata kindlaste, kui naad nüid kirjutaks nendele internetipuodidele, kust naad oma kaubad tellivad, et olge kenad, akake asja uurima, meitel sii oo DPD autumaat. Nende innad oo teestest jälle jupi moad madalamad koa ja küll naad kosuvad. Lubati, et piale joanibed soab akata sialt pakkisid soatma ja vastu koa võtma. Tia kas piaks katsuma minema? Et kui nobesti näiteks Tartu linna jõvab?

Ja kui mõni ikka viel tooduta tahab, et miks põle ikka Omniva mitte, siis asi oo iseenesest puru lihtne. Omniva ja Coop põle omavahel kaubale soan. Ega keegid kolmas sii vahemeheks ep mahu. Aga kui nüid Omniva varsi näeb, kuipalju nende kundesid vähämaks jäeb, sest muhulased ep köi änam Orisares pakkisid viimas ja toomas, siis mis ta põle ikka nõuke asi, et sii soare pial oo varsi kohe kaks pakiautumaati. Kisse omast kundest ikka ilma tahab jäeda.

Nõnna et Muhu paljast areneb. Alles kuu aega tagasi saime me omale nõukse poe, kus oo puldiga nutikassad, sõuksed kut Tartus ja Talinas igas suures kaubamajas oo, ja nüid oo meitel, tuleb välja, et kõege uiem ja moekam pakiautumaat koa viel. Taris paljast inimesi viel koolita, et mesmuodi nie pakid sõnna sisse soab ja sialt kätte. Aga vanamad inimesed oo pangaautumaadi omale ammu selgeks soan, asi siis sie pakiautumaat änam ää õppida oo.

Vat sõuke tore pühadejärgne jutt. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email