Vald toetab mitmes huviringis käimist

Kui varem toetati erahuvitegevuses osaleva õpilase vaid ühes ringis või trennis käimist, siis nüüd võttis Saaremaa vallavolikogu vastu otsuse, mille järgi ei ole oluline, mitmes valdkonnas õpilane osaleb.

Abivallavanem Helle Kahm ütles, et ühinedes võtsid ühinevate omavalitsuste volikogud vastu samasisulise otsuse, et huvitegevuse toetamine tulevases Saaremaa vallas ühtlustatakse ja võetakse üle seni Kuressaare linnas kehtinud kord.

Ühinemise käigus lepiti kokku, et huvihariduse ja -tegevuse toetamisel toetatakse edaspidi teenusepakkujat. Toetust antakse huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19, kelle elukohana on registreeritud Saaremaa vald.

Toetust eraldatakse 20% ulatuses tegevustoetusena ja 80% ulatuses tingimustele vastavate õpilaste arvu ehk pearaha põhiselt. Selline jaotus annab ka väiksematele teenusepakkujatele võimalusi tegevuse laiendamiseks. Lisaks võetakse pearaha arvutamisel aluseks õppetöö mahule vastav koefitsient.

Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks ning treeningupaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. 

Print Friendly, PDF & Email