LUGEJA KÜSIB (2)

Töötan niitjana ja tööandja nõuab, et kannaksin praegu suvel soojal ajal kõiki ettenähtud tööriideid ja kaitsevahendeid. Selliselt on aga jube palav töötada. Kas ma pean ikka suvel sooja ja päikselise ilmaga kogu varustust kandma?

Vastab töökeskkonna konsultant Mari-Liis Ivask: Isikukaitsevahendite kandmise vajadus ei sõltu aastaajast ega ilmast. Isikukaitsevahendite eesmärk on kaitsta töötaja elu ja tervist tööga seotud ohtude eest. Näiteks kaitsevad kõrvaklapid töötajat müra kahjuliku mõju eest, visiir kaitseb aga töötaja nägu.

Ka tööriietel on oma eesmärk. Kui töö on määriv, siis tuleb tööandjal anda töötajale tööriietus. Tööriietuse valiku puhul tuleb tööandjal arvestada nii riiete mugavusega kui ka nende kasutusoludega, sh erinevate aastaaegadega. Näiteks on teeäärte trimmerdamisel tähtis, et töötajal oleks autojuhtide tähelepanu tõmbamiseks kas korralik helkurvest või signaalriided.

Niitmisel on oluline, et kasutataks pikki riideid, sest need kaitsevad nii päikese kahjuliku mõju eest kui ka vähendavad ohtu kokkupuuteks puukide ja karuputkega. Lisaks tööriietusele tuleb kanda ka kinniseid jalanõusid, mis kaitsevad jalgu (turvajalanõud).

Seega tuleb tööriideid ja isikukaitsevahendeid kanda igal juhul, kui see on nõutud. Kui töötaja tunneb, et tema tööriided ei ole soojale ilmale vastavad, tuleb töötajal tööandjat sellest teavitada. Tööandja peab arvestama töötajalt saadud infoga ja otsima koos töötajaga paremaid variante.

Palavuse korral on kindlasti abiks lisapuhkepausid. Nimelt tuleks palavatel päevadel keha jahutamiseks teha töös tavapärasest enam puhkepause ja juua rohkelt vett. Sellega tuleb arvestada nii tööandjal töö- ja puhkeaja korraldamisel kui ka töötajal oma töö tegemisel.

Print Friendly, PDF & Email