Usun või ei usu? (13)

Anti Toplaan

Usul on iga inimese elus oluline tähendus, seda ka juhul, kui me usume vaid iseendasse. Sõnaga “usk” määratleme oma suhet näiteks nii Eesti riigi põhiseadusesse kui ka üksikisiku tasandil musta kassi üle tee minemisse. Sarnaselt usuga on väga lai tõlgendamisruum ka sõnal “armastus”. Ei saa salata, et ilma usu ja armastuseta ei kujuta me aga oma elu ette.

Usuga seotud teemad on meie kultuuriruumis seotud väga erinevate varjunditega. Ühelt poolt on selle kohta väga palju infot ja teisalt väga vähe mõne konkreetse teemaga seotud valdkonna kohta. Öeldakse, et meditsiini ja usu teemadel on kõik n-ö eksperdid. Oma praktikale tuginedes peab tunnistama, et selles valdkonnas orienteerumiseks ei ole meile antud häid tööriistu.

Kui jätta kõrvale kiriklikud erakoolid, on usu ja religiooniga seotud baashariduse kursused kättesaadavad vaid üksikutes koolides. Kodudes on juba nõukogude ajal katkenud usulise järjepidevuse edasiandmine ühelt põlvkonnalt järgmisele. Erinevalt Põhjamaadest, kus leeris käib enamik 15-aastaseid noori, eeldab selles vanuses leeritulek Eestis suurt julgust ja eristumisvõimet. Nii olemegi olukorras, kus kristliku kultuuriruumiga seotud mõistete selgitamine on peamiselt kohalike koguduste õlgadel.

Külastades paari päeva eest Kuressaare Raegaleriis kunstnik Maara Vindi isikunäitust, tabasin end mõttelt, et kui palju on Saaremaal neid inimesi, kes suudaksid mõista kunstniku sõnumit, mis kõneleb rohkete detailide ja sümbolite kaudu eranditult igal taiesel ühte lugu Euroopa kristlikust kultuuripärandist. Soovitan kindlasti seda näitust vaatama minna ja end proovile panna.
EELK Kuressaare kogudus korraldab 26. juunist 22. juulini suveleerikursuse. See on võimalus ennekõike neile, kellele sobib kursusel osalemine lühema ajal vältel või kes viibivad kodus vaid suvepuhkuse perioodil.

Suveleerikursuse tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19.15 kogudusemajas (Kauba tn 5 hoovimajas). Oma osalemisest võib teatada e-posti aadressil kuressaare@eelk.ee või tulla kohale esimesse leeritundi 26. juunil kell 19.15. Täpsemat infot saab koguduse kodulehelt: http://www.eelk.ee/~eelk93/ või e-posti aadressilt anti.toplaan@eelk.ee, tel 51 48 199.
Saarte praostkond korraldab suvel noortele (vanuses 15–19) eraldi leerilaagri, mis toimub 16.–20. juulini Püha laagrikeskuses. Laagris osalemiseks tuleb võtta ühendust Tiina Ooluga, tel 53 427 096, e-meil tiina.ool@eelk.ee hiljemalt 3.07.

Anti Toplaan, Saarte praost

Print Friendly, PDF & Email