Taotleda saab 1. klassi toetust

Vallavalitsuselt saab taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust, mille suurus on 175 eurot. Toetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal juhul, kui tema oma elukoht ja esmakordselt koolimineva lapse elukoht on lapse kooliminemise aastal rahvastikuregistri andmetel ka hiljemalt 1. septembri seisuga Saaremaa vald.

“Taotluste menetlemine ja toetuste väljamaksmine toimub jooksvalt ja see juba käib. Toetus makstakse välja orienteeruvalt kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest,” selgitas sotsiaaltoetuste nõunik Liina Kohu. Toetuse saamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda või teenuskeskusesse. Blankett on leitav valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/et/sotsiaaltoo, samuti saab selle täita vallavalitsuses või teenuskeskuses kohapeal.

Print Friendly, PDF & Email