MUHU UUDISSED: Üks olli puru vägev ja teene irmus munuke

Irena Tarvis

Mineva nädaliste laulupidude kohta, mis Muhus ollid, soab ütelda kõege lühemini just nõnna, et üks olli puru vägev ja teene irmus munuke. Neh, sie riedeõhtane mieste laul sial Üükus panni masu panga oma koa üürgama, mis sa siis viel laulumiestest tahad. Nõuke võimas jaal läks üürates üle mere, et ju seda ikka ülemoalgid kuulda olli. Misepärast muedu üks kaater sial mere pial poole õhtat paljast tiirutas. Ikka nii uhked asja põle koa enne kuulda soan mitte.

Kus ollid ikka jaaled teestel! Juba sie oo asi omaette, et niipalju isaseid inimesi oo kokku soadud, et terved laulukuo­rid oo kokku pantud. Ja nähe oo, et juba moast madalast piale oo utsitamine pihta akan. Aga nõukest üürgamist tahaks teenekordkid kuulata viel.

Ja laupane Hellamoa pidu, neh sie olli siis sie irmus munuke. Kena kodune pidu. Meite laululava, mis oo kenaste Muhu siiliku riipudega ühte karva katsutud tiha, ep kannatagid viletsamad riiet oma juure. Ja neid Muhu rahvariidid oo ju just sadat kirja-karva koa. Olli ikka kena kiri voatepilt. Isegid sie Lätimoalt tuln sõpruskuor olli just niisammade uhkete riipudega ennassid ää ehtin. Ikka õigest kohjast oo nie sõbrad omale leitud. Ja sünnipäävalaps, neh siis Muhu segakuor, tänab korra viel kõiki, kis tullid kuulama ja õnnitlema. Ja Leenale ikka jäksu edasi vehkida! Tulevaks suiks taris ju jälle Talina laulupidule jälle ennasid laulda.

Aga kis laulukuori suurest pidust ilma jähid, siis ärge olge kurvad. Hellamoa külakeskuses oo lohutuseks pissike näitus ülal segakuorist. Selle kuu lõpuni võib uudistamas köia.

Ja nüid oo kohe joanipäe käe. Muhu suur leedutuli pietse ikka jälle ää Hellamoal. Kellu kahessast akatse rongikäiguga külakeskuse juurest latsi piale liikuma ja siis lähäb kohe piduks koa. Esinema tulavad Nõmme Marid Talinast ja Muhu-Valjala segarühm. Pillimehi oo koa ja õhtat juhib Kalju Meelis. Tansimuusikad tuleb tegema ansambel Lux. Süömad-joomad soab sialtsammast pidupaigast koa omale. Et nendega põle taris enne vaeva nähe ja lastele olla masu batuut ja mõned uhked mängid koa viel. Nõnna et pidu tuleb. Kas tuld tiha lastasse, juu sie paistab. Aga pidu pidamata ep jäe!

Et siis annaks ikka Taevatuaet korraks enne joani vihma koa ja joanilaupaks ikka kenad ilma!

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email