KTG võtab vastu uusi õppijaid

Kuressaare täiskasvanute gümnaasium võtab uute õppijate dokumente enne suvepuhkust vastu 28. juunini. Juulikuus on võimalik avaldusi täita elektrooniliselt.

Meie koolis saab jätkata pooleliolevat haridusteed 7.–12. klassides. Töötamine, vanus ega vahepeal eemal oldud aastad ei ole takistuseks – tähtis on soov õppida.

Täiskasvanute gümnaasium pakub õppimisvõimalusi nii päevases, õhtuses kui ka e-õppes. Kui oled õpinguid edasi lükanud, sest töö või pikk vahemaa ei võimalda tundides osaleda, siis on sobivaim lahendus just e-õpe.

Päevane õpe toimub kahel päeval nädalas, õhtune õpe kahel õhtul ja ühel päeval. Võimalik on õppida ka üksikuid aineid ja tsükliõppes.

KTG on väga paindliku õppetöökorraldusega kool. Vajadusel saab võtta nii tasanduskursusi kui ka individuaaltunde.

Nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpueksamid on samasugused nagu statsionaarse õppega ehk nn päevakoolides, kuid tee, kuidas lõpueksamiteni jõuame, on erinev. Iseseisvat tööd on rohkem ja kontakttunde vähem.

Paljud meie kooli lõpetajad jätkavad õpinguid kas kõrgkoolis või gümnaasiumijärgsetel erialadel erinevates kutsekoolides. Viimastel aastatel tullakse järjest rohkem lõpetama pooleliolevat gümnaasiumiharidust tööandja soovitusel või nõudmisel. Paljud õppima tulijad on aru saanud, et gümnaasiumiharidus on investeering tulevikku ja aitab tööturul konkurentsivõimeline olla.

KTG-s on võimalik õppida valikainena giidindust, soome keelt, arvutiõpetust, majandust. Samuti on koolil merendusosakond, kus saab õppida merenduse aluseid või omandada madrusekutse.

Kooli täiendõppeosakonnas toimuvad aga erinevad koolitused ja loengud, millest on samuti võimalik soovi korral osa võtta. Täpsem info kooli kodulehel www.ktg.edu.ee.

Julge õppida – oled oodatud!

Ly Kallas,
KTG direktor

Print Friendly, PDF & Email