Jaanilõkkesse prügi ära pane!

Paljudes külades on jaanilõkked juba valmis seatud või ettevalmistamisel. Kuna lõkke süütamiseni on veel veidi aega, on aega üle vaadata, mida lõkkeplatsile toodud on. Siinkohal toome lühikese õpetuse, mis jaanilõkkesse sobib ja mis tuleks üle anda hoopis jäätmekäitlejale.

Lõkkes võib põletada vaid looduslikku materjali:
• oksi ja lehti
• puitu, mis pole värvitud,
immutatud või lakitud
• paberit ja pappi, mis ei sisalda kilet, kleeplinti jm plastikosi

LÕKKESSE EI SOBI:
• aknaraamid ja uksed
• vanamööbel ja selle osad
(diivanid, toolid, kapid, riiulid)
• tapeet
• plastikpakendid
• ühekordsed nõud
• jalanõud, riided
(sh puuvillased riided)
• rehvid
• ehitusjäätmed
• muu olmeprügi

Ka lõkke süütamiseks on soovitav kasutada looduslikku materjali. Kindlasti ei tohi selleks kasutada vanaõli ega muid kergestisüttivaid ohtlikke jäätmeid. Nii suurjäätmed, ohtlikud jäätmed, pakendid kui ka vanarehvid on võimalik vastavas jäätmekäitluskohas tasuta ära anda. Olmeprügi saab iga majapidamine ja suvilaomanik panna oma prügikonteinerisse, mida jäätmevedaja regulaarselt tühjendab. Täpsem info tasuta vastuvõetavate jäätmete ja jäätmeveoteenuse kohta asub veebilehel www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus.

Lõkkes mitteloodusliku materjali põletamise korral levib mürgine suits, mis sisaldab muu hulgas vähki tekitavaid aineid. Kuna lõkke ümber istume koos oma lähedastega, kellele me kindlasti halba ei soovi, siis tuleb mõelda ka sellele, et lõke ei põhjustaks tervise- ega keskkonnakahju.

Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist
Katrin Hämelainen,
järelevalve peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email