Pool elanikest on ülalpeetavad (3)

Statistikaameti andmeil elas Saare maakonnas möödunud aasta algul 33 307 inimest, neist üle poole ülalpeetavad.

Maakonna rahvastikust olid ülalpeetavad koguni 53,8%. Kuni 14aastaseid lapsi elas maakonnas 4658, üle 65aastaseid inimesi aga 6994. 15–64aastaseid oli 21 655.

Kõige suurem oli ülalpeetavate määr toonases 852 elanikuga Pöide vallas – 60,5%. 1987 elanikuga Leisi vallas oli ülalpeetavaid 57,3% ja 13 382 elanikuga Kuressaare linnas 56,6%.

127 elanikuga Ruhnu vallas oli ülalpeetavaid aga vaid pisut üle veerandi elanikkonnast, 25,7%. Saare elanikkonnast enamuse moodustava 15–64aastased inimesed, kuni 14aastaseid lapsi oli möödunud aasta algul vaid viis ning 65+ vanuses inimesi 21.

Ülalpeetavate määra järgi – 43,2% – jäi tabeli eelviimasele kohale 686 elanikuga Laimjala vald. Kuni 14aastaseid lapsi oli seal 66, üle 65aastaseid inimesi aga 141. 15–64aastaseid elanikke oli vallas 479.

Kogu Eesti elanikest olid möödunud aasta algul ülalpeetavad 55,2%

Print Friendly, PDF & Email