Mustjalas kutsutakse külavanemaid koostööle (2)

Kohalik osavallakogu plaanib astuda samme, et Mustjala kandi külad oma võimalusi rohkem ära kasutaksid.

Sealse osavallakogu esimees Harry Raudvere ütles Saarte Häälele, et osavallakogu otsustas korraldada külavanemate koosolemise, et saada aimu nende soovidest ja plaanidest ning arutada, kuidas need passivad kogukonna ja valla konteksti.

Tema sõnul on näiteks Saaremaa valla arengukavasse Mustjala piirkonnast esitatud mitmeid ideid. “Kiire internetiühenduse väljaarendamine, uute supluskohtade rajamine, Kaanda meteoriidisaju asukoha laialdasem tutvustamine ja palju muudki,” loetles ta ja tõdes, et ettepanekud on üsna üldised ega peegelda konkreetselt Mustjala piirkonda jäävate külade võimalusi ja võimekust.

“Kahjuks piirdub mõne külavanema aktiivne tegevus seni ainult kaebekirjade koostamise ja teabenõuete esitamisega. Millised on tema konkreetsed plaanid nii küla kui ka kogukonna arenguks tervikuna, on tänaseni jäänud selgusetuks,” märkis Raudvere.

Külavanemate ja kogukondade tegevuse teema haakub Raudvere sõnul ka vallas käimasoleva mittetulundusühingute toetamise korra väljatöötamisega. Ta lisas, et uue korra järgi on toetuse saamisel suur roll just külakogukondade aktiivsel tegevusel.

Print Friendly, PDF & Email