SAMAL TEEMAL: “Kuidas taltsutada kaake?”

SAMAL TEEMAL: “Kuidas taltsutada kaake?” (SH, 15.06)

Arm aitab enam kui hirm

“Iga lugu on unikaalne ja ei ole alati lihtne üheselt öelda, mis on lapse käitumise taga,” kirjutab Saaremaa vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Karin Oinberg.

Lapse käitumist mõjutavad väga erinevad faktorid. Peamised mõjutajad on pärilikkus, keskkond, kasvatus, kogemused, iseloomueripärad jne.

Lapse kõige suuremad mõjutajad on muidugi lapsevanemad ja kodune keskkond ning esmane vastutus lapse heaolu tagamisel on lapsevanemal. Lastekaitsetöötaja roll on lapse muret tekitava käitumise korral koostöös lapsevanemaga mitmekülgselt välja selgitada, mis põhjustel on lapse käitumine ebasobivaks kujunenud ning milliseid meetmeid tuleks rakendada käitumise muutmiseks.

Sageli kaasatakse erinevaid lapsega kokku puutuvaid spetsialiste (nt Rajaleidja keskuse spetsialistid).

Eelkõige on aga oluline oma lapsesse positiivne suhtumine ja armastus, lapsega hea kontakti saavutamine ning selle hoidmine. Iga laps soovib, et temast hoolitakse ja tema eest hoolitsetakse, et teda kuulatakse ja teda väärtustatakse (tunnustatakse) ning talle nõu antakse ja juhendatakse. Seega, positiivne suhtumine ja armastamine.

Tuleb mõista, et enamikust käitumisprobleemidega lastest saavad tublid ja oma eluga toime tulevad täiskasvanud.

Head lapsed, need kasvavad vitsata! Arm aitab enam kui hirm!

Print Friendly, PDF & Email