Ida-Saaremaal tegutseb kihelkonnakogu (3)

Nädala alguses sai ametliku juriidilise staatuse MTÜ Ida-Saaremaa Kihelkonnakogu, mis peaks tegelema osavallakogude pädevusest väljajäävate piirkondlike küsimustega ja olema ka laiapõhjalisem.

“Kui osavallakogul on ainult nõuandev funktsioon, siis kihelkonnakogu saab ise otsustada ja ise teha,” selgitas MTÜ Ida-Saaremaa Kihelkonnakogu juhatuse liige Kristjan Moora. “Osavallakogul ei ole oma eelarvet, ta ei tee omaette otsuseid. Meie saame ise otsustada ja oma eelarvet kasutades otsuseid ellu viia,” rääkis ta.

Moora sõnul hakkavad kogu liikmeteks olevad mittetulundusühingud tegema koostööd ja peaksid kokku leppima, millisele projektile tuleks toetust anda. “Seni on toetuste jagamine olnud kaunis segane. Kui otsustamine liigub kohalikust vallast suurde Saaremaa valda, läheb see veelgi segasemaks,” märkis ta.

Osavallakogud seda rolli Moora sõnul täita ei suuda ja põhjuseks on nende moodustamise põhimõtete erinevus. “Mõnel pool on osavallakogudes külakogukonna esindajad, kes katavad kogukondlikku mõõdet. Näiteks Pöidel ja Laimjalas isegi paremini kui Orissaares. Aga lisaks kogukondlikele muredele on veel palju muid asju – ettevõtlus, laiemad piirkondlikud küsimused ja ka riiklikud teemad. Näiteks kirikukogudused ei ole seni kaasatud. Sama on seltsingute ja ühingute allüksustega, mille esindatus ei ole garanteeritud,” rääkis Kristjan Moora.

Print Friendly, PDF & Email