Tudeng soovitab lõputöös ümberkorraldusi sadamates (5)

Tallinna tehnikakõrgkooli tudengi Sander Kruusi lõputööst selgub, et mõningad ümberkorraldused Virtsu ja Kuivastu sadama ootealal teeksid seal liikluse sujuvamaks ning muudaksid peale- ja mahalaadimise kiiremaks.

Sander Kruusi lõputöö “Virtsu, Kuivastu, Rohuküla ja Heltermaa sadama liikluskorralduse parendamine” eesmärk oli analüüsida liiklust ja liikluskorraldust Virtsu, Kuivastu, Heltermaa ja Rohuküla sadamas ning leida erinevaid lahendusi selle parendamiseks.

Peamised muudatusettepanekud on sadamate ooteala laiendamine ja nende optimaalsem kasutamine ning liikluskorraldusvahendite vastavusse viimine tegeliku liikluskorra ja kehtivate standarditega.

Sander Kruus toob välja, et suurim liikluskorralduslik probleem sadamate lõikes on nende ooteala vähene sõidukite mahutavus, mistõttu tekivad sõidukitest ootejärjekorrad ka maanteedele.

Kõrghooajal, mil parvlaevade graafik on kõige tihedam ja reisijate arv on kõige suurem, ei suuda pääslate läbilaskevõime tagada piisavalt kiiret sõidukite peale- ega mahasõitu, et parvlaevad graafikus püsiksid. Seetõttu ongi tekkinud paradoksaalseid olukordi, kus pooleldi tühjad parvlaevad väljuvad vastavalt graafikus olevale kellaajale, olenemata sellest, et samal ajal on maanteel reisi ootamas sadu autojuhte.

Maanteedele tekkivad sõidukirivid blokeerivad ligipääsu sadamatele ka nendele reisijatele, kes on eelnevalt internetilehel broneerinud endale pileti vastaval kellaajal väljuvale reisile, mis omakorda süvendab probleemi veelgi. Et parvlaevad püsiksid graafikus, on äärmiselt oluline, et sõidukite maha- ja pealelaadimine oleksid kiired ja sujuvad.

Ooteala suureneks

Kruusi muudatusettepanekute tulemusena suureneks Virtsu sadamas ooteala mahutavus ligi 24% – 330 rajameetrit, Kuivastu sadamas ligi 17% – 225 rajameetrit.

Kui Saaremaa Laevakompanii kasutuses olnud laevad mahutasid igaüks 160 sõiduautot ja kuni 600 reisijat, siis liinile toodud uued parvlaevad Piret ja Tõll on mahutavusega 900 rajameetrit, mis vastab kas 150 sõiduautole või 50 veoautole. Nii parvlaevadel kui ka sadamate ootealadel on arvutatud keskmiseks ruumitarbeks sõiduautode puhul kuus rajameetrit ja veoautodel 18 rajameetrit.

Praegu on Virtsu sadamas sõiduautodele ootealal kuus sõidurada, mille kogupikkus on 900 rajameetrit ning veoautodele ja bussidele kolm sõidurada, mille kogupikkus on 460 rajameetrit. Lisaks on üks väga väikese kasutustasemega sõidurada, mille pikkus on 153 rajameetrit, ohtlikke veoseid vedavatele sõidukitele.

Tavasõidukite ja veoautode ooteala mahutavusest ei piisa parvlaevade teenindamiseks kõrghooajal ja Saaremaal toimuvate rahvarohkete ürituste ajal. Pääslast saab ootealale neljalt rajalt, millest kaks on vaid e-piletiga reisijatele ja kaks üldjärjekorras reisijatele.

Suunata tuleb käitumist

Kuna sõidukite mahasõit parvlaevalt toimub kahes reas, siis on oluline, et autojuhid ka vastavalt käituksid. Tegelikult alustavad parempoolsel rajal sõitvad autojuhid alatihti juba autotekil või rambil reastumist vasakule, kuna 300 meetri pärast lõpeb parempoolne rada ära. Liiga vara reastumist alustavad autojuhid aeglustavad aga parvlaevalt mahasõitvate sõidukite liiklusvoo üldist kiirust, mis omakorda mõjub parvlaeva graafikus püsimisele.

Tekstilised juhatusmärgid ei vasta enam olemasolevale liikluskorrale, kuna e-piletiga saab pääslast läbi iga sõiduraja kaudu, M-piletit aga enam ei kasutata.

Sander Kruusi tehtud muudatusettepanekute seas on nii väiksemaid investeeringuid vajavaid lahendusi, mis leevendaksid probleeme mõningal määral, kui ka suuremahulisi ehitustöid, mis lahendaksid probleemid ka pikemas perspektiivis.


Saarte Liinid: muudatused sadamates on teostatavad

Mul on seda analüüsi üsna lihtne kommenteerida, kuna teema on värskelt Saarte Liinides läbi analüüsitud ja järeldused võimalike parenduste-täienduste osas on üsna sarnased nendega, mis nimetatud lõputöös toodud. Nimelt teostas liikluskorraldusfirma AS Signaal hiljuti analoogilise uuringu Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadama ootealade kohta. Tänaseks on võimalikud ootealade arendamise ettepanekud meil ettevõttes valmis jooniste kujul ka olemas.

Kõik need muudatused sadamates on teostatavad, aga muidugi samas seotud ka märkimisväärse rahalise kuluga.

Meede aga, mida tuleks kasutada esimesena enne sadamate ümberehitusi, on autode peatumise korraldamine sadamate ootealadel. Praegu olemasolevate ootealade projekteeritud võimekus autode mahutavuse osas ületab kõigis nendes neljas sadamas liinil olevate parvlaevade vajaduse liinimeetrite osas.

Nimelt on distantsid sadamas peatunud autode vahel valdavalt põhjendamatult liiga suured ja sinna kaovad ka hinnalised liinimeetrid. Usun, et me kõik oleme seda märganud.

Autode ootejärjekordade tihendamine koormuse tippaegadel annaks ilmselt ootealade võimekusele juurde arvatavalt 20–25% rohkem autosid ja see oleks antud probleemi esmane lahendus.

Jaanus Tamkivi,
Saarte Liinide juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email