Silla ehitamine vajab rahva arvamust (12)

“Saarte ja mandri sillaga ühendamise idee on vanem kui Eesti Vabariik, kuid just tänu ettevõtjate plaanile see erakapitaliga ehitada näib sillaühendus mandri ja saarte vahel reaalsem kui ealeski varem,” kirjutab riigikogu aseesimees Enn Eesmaa.

Juba 19. sajandil võttis Saaremaa aadelkonna esinduskogu väinade ületamise küsimuse üles ja rajas Väikese väina tammi. Uuesti tuli silla rajamise projekt üles taasiseseisvumise järel. Alates sellest ajast on silla rajamise ideed kasutatud valimiskampaaniates ning lisatud arengukavadesse, tehtud paarkümmend analüüsi ja küsitlust, kaalutletud nii erinevaid trasse ja silla tüüpe kui ka tunneli rajamise võimalust. Sild on alati piirimail paistnud, kuid kas saarlased seda ka tegelikult soovivad?

Saaremaa sild on ühtehoidvad saarte elanikud polariseerinud. Kui saarlased on veel enamjaolt silla poolt, siis Muhus ollakse silla suhtes äärmiselt skeptilised. Head ühendused edendavad ettevõtlust ja turismi, tõstes seeläbi saarte elanike elukvaliteeti. Kuid sild maabub ennekõike Muhu saarel, pannes sellega saare liiklusele veelgi suurema koormuse. See omakorda tõstab saare üldist mürataset ning sild, mis maabub sadamast põhja pool, loob uue trassi, mis jaotab ümber saare kinnisvarade hinnad. Muhu on tuntud oma rahuliku olemise poolest, kuid elanikud ja ettevõtjad kardavad, et silla rajamine langetab siin – erinevalt Saaremaast – saare elukvaliteeti ja ettevõtlust.

Püsiühendus mandriga leevendaks ekspordiga tegelevate ettevõtete transpordikulusid ja praamigraafikust sõltumist. Lisaks ettevõtetele sõltuvad graafikust ka mandril või välismaal töötavad saarlased, kes on teinekord sunnitud õhtul sadamasse jäänud praami tõttu öö mandril veetma.

Lisaks on saare külastajate ja elanike arv pidevas kasvus. Kuigi valitsus on planeerinud lisapraami ja suurema lennuki, ei pruugi sellest piisata kasvava koormuse leevendamiseks. Sild leevendaks seda märkimisväärselt, sest kui turistidele on praamijärjekorras vahest isegi romantiline ja põnev aega veeta, on igapäevaselt mandri ja saarte vahet liiklejale see aja- ja rahakulu. Kuid kasvav turistide arv paneb saarlased muretsema oma keskkonna säilitamise pärast.

Silla rajamine mandri ja saarte vahele mõjutab kõiki Muhu ja Saaremaa elanike. Just sellepärast tuleks saartel läbi viia rahvahääletus, et järgmisel valitsusel oleks tuleval aastal lisaks ministeeriumi loodavale ehituse maksumuse ja silla sotsiaalmajandusliku mõju analüüsile teada ka rahva arvamus.

Print Friendly, PDF & Email