SEL kutsus TS Laevu probleemide vältimiseks liitu astuma (2)

Margus Puust

Järjekordselt kerkinud probleemide tõttu laevaühenduses pöördus Saaremaa ettevõtjate liit (SEL) TS Laevade juhatuse poole, et juhtida nende tähelepanu siinsete tootjate muredele.

Liidu juhatuse esimees Margus Puust märkis, et seoses suure- ja erimõõtmeliste sõidukite üleveo piirangutega suveperioodil on SEL-i poole pöördunud mitmed tootmisega tegelevad Saaremaa ettevõtjad. Teema tõi läinud nädalal avalikkuse ette Saarte Hääl.

Liidu juhatus ja tootmisega tegelevad ettevõtjad kohtusid seejärel läinud reedel erakorralisel koosolekul, et arutada parvlaevaühendusega seonduvaid probleeme.

Puusti sõnul tunnustavad nad vedaja pingutusi üleveograafiku tihendamiseks, kuid ei saa nõustuda piirangute kehtestamisega seda teise osapoolega läbi arutamata. “Ei saa normaalseks pidada olukorda, kus eranditult kõiki suuri ja erimõõtmelisi vedusid on võimalik teostada ainult kindlatel kellaaegadel varahommikul või hilisõhtul,” toonitas Puust vedajale läkitatud pöördumises.

Kõnealune piirang teeb kaubavedude planeerimise Margus Puusti kinnitusel keerukamaks ja kallimaks. Selle tulemusena muutuvad kallimaks ka Saaremaal pakutavad kaubad ja teenused ning kahaneb Saaremaa ettevõtete konkurentsivõime.

SEL nõustub, et suure- ja erimõõtmeliste sõidukite vedudest etteteatamine on vajalik ja võimaldab selgitada need üksikud kriitilised veosed, mis tõesti vajavad suunamist varahommikustele või hilisõhtustele aegadele.

Samas on liit seisukohal, et kõiki viimasel ajal parvlaevaühendusega seoses üleskerkinud probleeme saanuks vältida kohaliku kogukonna ja ettevõtete kaasamisega. Seetõttu tegi ettevõtjate liit TS Laevade juhtkonnale kaks ettepanekut.

Esiteks avada Saaremaal TS Laevade kohalik esindus, mis oleks vahetus kontaktis elanikkonnaga, ettevõtjate jt sihtgruppidega, ning teiseks tehti TS Laevadele ettepanek astuda liidu liikmeks. Liidu liikme roll annab Puusti kinnitusel võimaluse olla otsekontaktis ettevõtjatega ja seeläbi saada vahetult infot sihtgrupi vajadustest.

Print Friendly, PDF & Email