Muusikakool ootab palgatõusu (5)

SUUR SUUDAB: Karlis Saar loodab, et Kuressaare linnavalitsuse ajal antud lubadused saavad ühendvallas täidetud.
MAANUS MASING

Muusikakoolide pedagoogid, kes on oodanud oma palga viimist üldhariduskoolide õpetajate töötasuga samale tasemele kümmekond aastat, loodavad, et kiidetud ühendvald on suuteline probleemi lõpuks lahendama.

“Lubadusi on kogu aeg antud. Nüüd vaatasime, et enam ei saa,” ütles Kuressaare muusikakooli töötajate usaldusisik Karlis Saar. Ta nentis, et valla dokumentide järgi on muusikaõpetajad tippspetsialistid, kuid palganumber on paraku selline, nagu ta on.

Kuressaare muusikakooli kõrgharidusega õpetaja praegune palgamäär on 814 eurot ja üldhariduskoolide õpetajate miinimumtöötasu alammäär kerkib 1. septembrist 1150 euroni, mis teeb vaheks 29,3%. Veelgi halvemas seisus on keskeriharidusega muusikakooliõpetajad, kelle palgamäär 730 eurot erineb üldhariduskooli miinimumist suisa 46,6%.

Möödunud aasta 18. septembril saadetud pöördumisele vastas toonane linnavalitsus, et haridustöötajate palgateema võetakse uues ühendvallas kindlasti arutusele 2018. aasta eelarve koostamisel.

Kuna seda ei ole aga teadaolevalt tehtud, siis koostasid Kuressaare muusikakooli töötajad läinud nädalal vallavolikogule ja vallavalitsusele uue pöördumise, kus märgivad muu hulgas, et enamik Eesti omavalitsusi on kõnealused palgamäärad ühtlustanud ja Kuressaare muusikakooli õpetajad on alates 2008. aastast olnud alatasustatud. “Ootame väga dialoogi, et kümneaastasele palgalõhe probleemile kõiki rahuldav lahendus leida,” kirjutatakse 25 allkirjaga pöördumises.

Saar on pöördumise järel kohtunud abivallavanem Helle Kahmiga ja täna seisab ees arutelu vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjonis. Helle Kahm ütles, et mõistab muusikakooli õpetajate muret. “Muusikakooli õpetajad teevad meie töökate ja andekate lastega väga tänuväärset tööd, seega toetan nende töötasu tõusu igati ja loodan, et seda arvamust toetab ka vallavolikogu. Pöördumise osas saame minna arutlustest otsuste juurde valla 2018. aasta II lisaeelarve või 2019. aasta eelarvega,” lisas ta.

Kui suurt summat oleks vallaeelarvest vaja, et muusikaõpetajate palgad üldhariduskoolide miinimumini viia, seda Saare sõnul õpetajad ise arvutanud ei ole. Pealegi eeldavad nad, et ühtlustamine toimub kogu valla ulatuses ehk siis pöördumine puudutab ka Orissaare ja Kärla muusikakooli õpetajate tasustamist.

Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu ütles, et Orissaares on olukord tegelikult veelgi kehvem ja palkade ülevaatamine oli kindlasti üks valdade ühinemisega seotud ootusi. “Meie jaoks oleks märgatav tõus, kui saaksime palgad kasvõi Kuressaare muusikakooli praegusele tasemele,” sõnas ta.

Madal töötasu on kooli jaoks üha tõsisem probleem, kuna uusi töötajaid on keeruline leida.

“Mul on näidata ilusaid ruume, meil on korralikud pillid, meil on huvilised lapsed. Aga kui palgast tuleb juttu, siis peab silmad maha lööma,” tõdes ta.

Hetkeolukorda iseloomustab Nõu sõnul näiteks tõsiasi, et hiljuti sai üks Orissaare muusikakooli tublidest pedagoogidest, kes lastega tihti ka konkurssidel käib, pakkumise mandrilt ja sealne palganumber pani ta tõsiselt mõtlema. “Asutuse juhina toetan ma seetõttu igati, et arutelu palgateemal avatakse,” sõnas direktor.

Print Friendly, PDF & Email