10-aastane poiss trampis vigase linnupoja surnuks (25)

HAKIPOEGI on praegu palju ja mõned neist saavad linnamelus vigastada. Aga kindlasti ei peaks poisikesed haavatud linnupoegade peal jalgadega trampima.
MAANUS MASING

Kuressaares piinasid poisikesed vigast hakipoega, kuni üks neist, pätitegudega tuntust kogunud poiss linnu tema peal hüpates tappis.

Pühapäeva õhtul leidis Kuressaare südalinnas vanaema juures nädalavahetust veetnud 10-aastane poiss Torni tänavalt garaažide vahelt vigase linnupoja, keda toidu abil turgutada lootis ja selleks vanaemalt tuppa saia küsima läks.

Vanaema Ene Kallaste sõnul läks ta lapselapsega õue kaasa, et lindu oma silmaga näha. “Eks see hakipoeg oli seal garaažide ees maas kurvas seisus, aga elas ja hingas,” kirjeldas Kallaste.

Vanaema läks koju ja mõne aja pärast tuli tuppa ka lapselaps, nägu tõsine ja pisarad silmis. Kui vanaema temalt uuris, mis juhtus, selgus, et lind on surnud – poisid olid lindu õhku visanud ja lasknud tal maha kukkuda ning lõpuks oli üks neist linnu tapnud.

Kuna kolm poissi olid alles hoovis, päris Kallaste neilt aru, mis juhtus. Poisid ütlesid naisele, et viskasid hakipoega õhku, kuna tahtsid näha, kas lind hakkab lendama. Kallaste kuulis poistelt, et neljas poiss, Priit (nimi muudetud – toim), kes oli enne vestlust jõudnud lahkuda, “hüppas linnupojale jalgadega peale nii, et linnu silmamunad pritsisid välja”.

“Kuidas võivad üheealised lapsed ikka nii erinevad olla – üks tahab väetit lindu aidata, teine trambib surnuks?” küsib Kallaste. “Selline julmus teeb hingele haiget. Siin tekib küsimus, kuidas selliseid lapsi ohjeldada, et neist kurjategijaid ei kasvaks.”

Poisid kaebasid Kallastele, et Priit ähvardab ka neid. “Üks ütles, et Priit tuleb tema akna alla ja kui ta ei taha õue mängima minna, lubab akna kiviga puruks visata,” tõi Kallaste näite ühe poisi räägitust.

Poisi tausta kohta tuttavatelt uurinud Ene Kallaste sõnul selgus, et linnupoja tapnud 10-aastane mehehakatis on Kuressaares oma pahategude poolest tuntud ja temast ei saavat keegi jagu. Kallaste kuulis oma tuttavatelt, et Priit ähvardab oma kodumaja hoovis elavaid lapsi. Ühe vanema sõnul pressis poiss tema lapselt raha välja. Kui üks lapsevanem Priidult endalt tema tegude kohta aru pärima oli läinud, kostnud poiss: “Noh ja mis siis!”

Saaremaa vallavalitsuse lastekaitsenõuniku Monika Sarapuu (fotol) sõnul on Priit sotsiaalosakonna töötajatele tuttav tegelane. “Oleme püüdnud tema peret tervikuna toetada, pakkunud meil siin kohapeal olemasolevaid hariduslikke võimalusi ja sotsiaalteenuseid, nõustamist ja konsultatsioone,” rääkis Sarapuu.

Sarapuu sõnul teab sotsiaalosakond poisi pahandustest, näiteks tülidest eakaaslastega, ent nii vägivaldsest käitumisest pole neile seni teada antud. Samuti ei ole lastekaitseni jõudnud teave selle kohta, et poiss on teistelt lastelt raha pomminud.

“On väga oluline, et sellisest, lapsele kohatust ja mitteaktsepteeritavast käitumisest antaks kindlasti meie osakonda teada,” ütles Sarapuu. “Mida rohkem meil infot on, seda täpsema pildi me sellest lapsest ja tema probleemidest saame.”


KOMMENTAAR

Ahto Aulik, Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinik:

Politsei võttis Saarte Häälde pöördunud mureliku linlasega ühendust, et juhtunu asjaolusid täpsustada.

Nähes õigusrikkumist, tuleb sellest alati politseile teada anda. Kui selgub, et rikkumise on toime pannud alla 14-aastane laps, keda tema ea tõttu loetakse süüvõimetuks, siis tema suhtes süüteomenetlust ei alustata või alustatud menetlus lõpetatakse. Sellegipoolest on oluline, et noored mõistaksid, et tegudel on tagajärjed ja nende eest tuleb vastutada.

Lapsest, kes on toime pannud õigusrikkumise, teavitame alati esmalt lapsevanemat ning kutsume lapse koos vanemaga vestlusele. Politsei viib lapse ja ta vanemaga läbi juhtumi arutelu, mille käigus hindab politsei ka lapse ja pere abivajadust.

Info abivajavast lapsest edastame kohalikule omavalitsusele ning hinnates riske, püüame alati leida sobiva mõjutusvahendi süütegude tõkestamiseks. Kõige olulisem on, et laps/noor mõistab, mida ta on teinud, ja soovib tehtut heastada. See ei pea tähendama kahju hüvitamist rahaliselt. Kahju saab hüvitada ka teisiti ja suund võikski olla kahju heastamisele, näiteks lõhutud asja parandamine. Vastasel juhul me võime tekitada vastupidise olukorra ja laps hakkab hoopis rohkem “pättust” tegema.

Politseisse jõuavad alaealised väga erinevate muredega, aga sageli saavad need alaealiste probleemid alguse kodustest muredest. Probleemi lahendamiseks tuleb leida võimalusi koostöös perekonna, politsei ja kohaliku omavalitsusega.

Saare maakonnas on Kuressaare politseijaoskond käivitanud erinevates piirkondades võrgustikud, kuhu kuuluvad lisaks politseile näiteks lastekaitsespetsialistid, koolide ja lasteaedade esindajad. Võrgustike eesmärk on üheskoos leida lahendusi lapse ja tema perega seonduvatele probleemidele.

Selleks, et laste toime pandud õigusrikkumisi tõkestada ning tulevikus toime pandavaid õigusrikkumisi ära hoida, on iga inimese kohustus märgata ja teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest. Leidke oma laste jaoks aega, rääkige ja seletage lahti olulisemad teemad.

Print Friendly, PDF & Email