Kolm saarlast on tublid noored looduskaitsjad (1)

Keskkonnaminister Siim Kiisler andis üleeile Tallinna loomaaia hariduskeskuses üle noore looduskaitsja märgi seitsmele tublile loodushuvilisele, kelle hulgas on kolm saarlast: Brita Laht, Emilia Rozenkron ja Torm Vatsfeld.

“Noore looduskaitsja märgiga tunnustame loodushuvilisi noori, kes on aktiivselt kaasa löönud loodushoiualases tegevuses või pühendunud looduse uurimisele. Noorte loodusesõprade esiletõstmisega soovime innustada kõiki noori enam looduse ja seal toimuva üle mõtisklema ning looduses hoolivamalt käituma,” ütles Siim Kiisler.

Minister Kiisleri sõnul olid tänavused kandidaadid küll üksteisest üsna erinevad, kuid siiski kõik oma tegevusega niivõrd tublid, et žürii otsustas noore looduskaitsja märgiga tunnustada kõiki esitatud seitset kandidaati.

“Nende kõigi puhul oli näha suurt loodushuvi ja motiveeritust keskkonna hoidmiseks ja kaitsmiseks. See tegi suurt rõõmu,” märkis keskkonnaminister.

Märk antakse kuni 26-aastasele noorele, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiu alal, saavutanud häid tulemusi loodushariduse konkursil või aidanud kaasa loodusteemalise ürituse korraldamisele. Märke anti välja juba seitsmendat korda.


Tublid Saaremaa noored

Brita Lahe puhul väärib tunnustust osalemine loodusteemaliste uurimistööde konkurssidel, kus ta on saavutanud kõrgeid kohti uurimistööga “Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloos-stearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas”. Selle tööga esindas ta Eestit ka 2017. aasta septembris Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil. Koos Emilia Rozenkroniga said nad 2017. aastal tunnustuse kui parim naiskollektiiv ning preemia imetlusväärseima teaduse ja teatri ühendamise eest.

Emilia Rozenkron on silma paistnud oma üldiste loodusteadmiste poolest, sest ta liigub palju looduses ja oskab märgata. Emilia on aastaid osalenud geograafia- ja bioloogiaolümpiaadidel. Maakonnas on ta saavutanud oma klassi arvestuses kõigil kordadel esikoha ning häid tulemusi ka vabariiklikus lõppvoorus. Tänavu saavutas Emilia oma uurimistööga õpilaste teadustööde konkursil gümnaasiumiastmes III koha ning esindab Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil septembris 2018 Iirimaal.

Torm Vatsfeld veedab palju aega looduses koos pere ja loodushuviliste sõpradega ning seetõttu on tal väga head loodusteadmised, eriti hästi tunneb ta linde. Ta on mitmel aastal osalenud laidude linnustiku seirel. Näiteks on ta läbi viinud linnuhommikuid, õppekäikudel oskab ta hästi nooremaid juhendada. Torm on kirjutanud kaks linnuteemalist uurimistööd, mis on leidnud äramärkimist vabariiklikul uurimistööde konkursil. Maakondlikus looduslaagris on Torm olnud alati üks parematest linnutundjatest.

Print Friendly, PDF & Email