Geenidoonoriks käis 70 inimest

HEA TULEMUS: Kuressaare haigla laborant Esta Uibo leidis, et “väljasõidul” ühe päevaga kogutud 70 geeniproovi on hea tulemus.
MAANUS MASING

Inimeste suure huvi tõttu pakkus Kuressaare haigla eile võimaluse anda geeniproov Saaremaa vallavalitsuse saalis Lossi 1, mida kasutas kuue tunni jooksul 70 inimest, rõhuvas enamuses naisterahvad.

“See oli täpselt parasjagu,” ütles proove võtnud Kuressaare haigla laborant Esta Uibo. “Järjekorda ei tekkinud, sattus nii, et inimesed tulid ilusasti ühe- või kahekaupa, ühe proovi võtsid ära, siis tuli järgmine,” rääkis ta.

Laborandile on sellise hulga vereproovide võtmine normaalne koormus, kuigi Uibo sõnul jõuab vajadusel ka rohkem. Proovi sai teha kella 10-st 16-ni, kõige rohkem külastajaid oli kella 12 ja kolme vahel.

Prooviandjad olid Uibo hinnangul geenidoonorluse teemast päris teadlikud ja valmistunud protseduuriks nagu kord ja kohus ehk siis ennast geenidoonorite veebilehel registreerinud ja vastava avalduse esitanud. “Kõik paistis olevat selge. Põhiline küsimus oli, millal vastused teada saab,” ütles Uibo. See on ka mõistetav, sest 2002. aastal võetud esimestele geeniproovidele hakkasid inimesed tagasisidet saama alles hiljaaegu.

Geenidoonorite vastuvõtt vallahoones toimus koostöös Kuressaare haiglaga, kus tulenevalt suurest huvist geenidoonorluse vastu tuleb proovi andmiseks üsna pikalt järjekorras oodata. Üldjärjekorra alusel saab geeniproovi haiglas anda esmaspäeviti kell 7.30–12.30 ja 13–15 ning teisipäeviti kell 7.30–12.

Geenidoonoriks saamine võimaldab doonoril teada saada isiklikud haigusriskid ja anda panus teaduse ja meditsiini arengusse. Geenidoonoriks saamine on tasuta, vereproovi andmiseks aega broneerima ei pea.

Eesti Vabariigi juubeliaastal kogutakse geenivaramusse 100 000 inimese andmed, seega 2018. aasta lõpuks on Eestis 152 000 geenidoonorit. Uutele geenidoonoritele tehakse geenikaart, mille alusel saab edaspidi hinnata personaalseid haigusriske ja ravimite sobivust. Geenivaramu andmebaasis olevad geeniandmed on kavas lähiaastatel integreerida igapäevameditsiini osaks. Projekti eesmärk on anda hoogu personaalmeditsiini arendamisele Eestis.

Print Friendly, PDF & Email